Tänuavaldus pensionäride klubilt Tammeke

182

Järjekordne tegevusaasta saab mööda ja tahame tänada meie toetajaid.

Suur tänu abi ja toetuse eest riigikogu liikmele Mai Treialile ja vallavanem Ivar Tedremale. Tänu OÜ Cambi juhataja Heiki Kortspärnale.

Meie tänu ka valla kultuuritöötajale Pille Tammelan'ile, kes alati on nõu ja jõuga abiks meie ürituste korraldamisel.

Kino maale