Eakad sünnipäevalapsed Kambja vallas

213

25.03 Alfred Laurits Raanitsa 96.

12.03 Maria Kruus Pangodi 87.

24.03 Zinaida Kusma Vana-Kuuste 86.

11.03 Salme Padar Rebase 84.

07.03 Matilda Mägi Kambja 83.

10.03 Valdo Raag Pühi 83.

16.03 Linda Aadusoo Pulli 82.

26.03 Maimu Leib Kambja 82.

28.03 Olga Leesik Oomiste 82.

04.03 Leida Pent Rebase 80.

10.03 Hilja Anja Kaatsi 80.

08.03 Valve Kõrvel Tatra 75.

08.03 Hele-Mall Petolai Visnapuu 75.

16.03 Nikolai Zaikin Paali 70.

23.03 Elmar Lõhmus Kodijärve HK 70.


Ei ole paremaid, halvemaid aegu.

On ainult hetk, milles viibime praegu.

Mis kord on alanud, lõppu sel pole.

Kestma jääb kaunis, kestma jääb kole.

Ei ole mõttetult elatud aegu.

Mõte ei pruugigi selgida praegu.

Vähemat, rohkemat olla ei võinuks.

Parajal määral saab elu meilt lõivuks.

Ei ole kaduvaid, kõduvaid aegu.

Alles jääb hetk, milles asume praegu.

Aeg, mis on tekkinud, enam ei haju,

kui seda jäävust ka meeled ei taju.

Artur Alliksaar


Õnne, tervist ja rõõmu soovivad märtsikuu sünnipäevalastele Kambja vallavolikogu ja vallavalitsus.

Kino maale