Pilk Tartumaa Arendusseltsi tegemistele aastal 2009

174

-Tartumaa Arendusseltsil (TAS) oli sel suvel üks väga oluline päev – nimelt 27. juulil möödus kolm aastat TASi asutamisest.

Kuigi aastate poolest veel lapsuke, oleme juba päris suureks kasvanud ja tegutseme aktiivselt.

-Tartumaa Arendusseltsil (TAS) oli sel suvel üks väga oluline päev – nimelt 27. juulil möödus kolm aastat TASi asutamisest.

Kuigi aastate poolest veel lapsuke, oleme juba päris suureks kasvanud ja tegutseme aktiivselt.

Tartumaa Arendusseltsi liikmeskonda kuulub 36 ettevõtjat, 38 MTÜd ja 16 omavalitsusüksust – ühtekokku on meil 90 liiget.

Just sel aastal on väga tegusalt alguse saanud LEADERi strateegia rakendamine. LEADERi projektitaotlusi võtab TAS vastu alates veebruarist ja toimunud on juba 2 projektide hindamiskomisjoni koosolekut – 75-st esitatud taotlusest on heaks kiidetud 44 kokku ligi 5 miljoni krooni ulatuses. Sügisel toimub veel 2 hindamiskomisjoni koosolekut, plaanis on heaks kiita veel 5 miljoni ulatuses projektide toetusi.

Lisaks projektitaotlejate nõustamisele ja projektide menetlemisele tegeleb TAS veel paljude asjadega – koolituste, seminaride ja õppereiside korraldamisega, arendusprojektide ettevalmistamisega ning riiklikes ja välismaistes koostöövõrgustikes osalemisega. 2009. aastal on toimunud õppereisid Saaremaale ja Gotlandile, alustas ettevõtjate ja MTÜde arenguprogramm „Uuenduste otsingul”, Tartumaa ettevõtjad osalesid turTAS logoismimessil Tourest ja maamessil, TASi juhatus osales Lapimaal ja Hispaanias toimunud LEADERi koostööseminaridel ja Alatskivi lossis toimus Tartumaa kohaturunduse konverents.

Eestimaa külade VIII Maapäeval juhtis TAS LEADERi maaettevõtluse töörühma. Augustis toimusid veel koolitusprogrammi „Uuenduste otsingul” õppereis Pärnumaale ning toiduettevõtjate õppereis Lõuna-Eestisse.

Sellised olid Tartumaa Arendusseltsi talv, kevad ja suvi aastal 2009. Tegemisi jagub muidugi ka sügiseks – näiteks mitmed koolitused ja seminarid, samuti omavalitsuste ja maaettevõtluse teemasid käsitlev õppereis Saksamaale.

Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht

Kristiina Liimand

Täiendav info:
kristiina.liimand@tas.ee
www.tas.ee

Kino maale