0.9 C
Kambja
Esmaspäev, 30.01.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane.

Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivEttepanek: riik jätkaku raamatukogude rahastamist!

Ettepanek: riik jätkaku raamatukogude rahastamist!

Vestlus raamaturiiulite vahel.Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul leidsid Tartumaa kohalike omavalitsuste esindajad, et ei saa kuidagi nõustada kultuuriminister Rein Langi väljaütlemistega rahvaraamatukogude aadressil.

Linna- ja vallajuhid ei pea õigeks seisukohta, et rahvaraamatukogud on kohalike omavalitsuste asutused ega vaja riigipoolset toetust.

„Eestikeelse kirjasõna kättesaadavus on oluline osa põhiseaduses sätestatud riigi põhiülesandest tagada eesti keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Seda pole võimalik saavutada ainuüksi rahvusraamatukogusse e-väljaannete soetamisega,“ leidsid omavalitsusjuhid.

Omavalitsusliit teeb kultuuriministrile ettepaneku jätkata riigipoolset rahvaraamatukogude toetamist ning otsida positiivset lahendust ka nendele piirkondadele, kus riigi tugi langeva rahvaarvu tõttu iga aastaga väheneb. Samuti kutsutakse ministrit üles enne uute reformiplaanide välja käimist analüüsima juba ellu viidud muudatusi ja nende mõju nii lugejate kui laenutuste arvule.

„Ministri soovi tuua maapiirkondadesse rohkem kvaliteetkirjandust võib mõista, kuid täiesti kohatud on tema halvustavad väited kergema kirjanduse lugejate suunas, mis näitavad riigi jätkuvat kaugenemist oma rahvast,“ märgivad Tartumaa linna- ja vallajuhid. „Me ei saa pöörata selga ka neile inimestele, kes püüavad lugemisest leida lohutust oma igapäevaprobleemidele alates üha kallinevast toidukorvist ja elektrihinnast ning lõpetades jätkuvalt kõrge tööpuudusega maapiirkondades.“

Tartumaa Omavalitsuste Liit (TOL) on Tartumaa kohalike omavalitsuste katusorganisatsioon, mis esindab 22 omavalitsust ning ligi 150 000 Tartumaa elanikku. TOLi juhatusse kuuluvad kõigi maakonna omavalitsuste linnapead ning vallavanemad, üldkoosoleku moodustavad omavalitsuste volikogude esimehed.

 

Valla raamatukogude rahastamisest

Kultuuriministeeriumi poolt anti mullu Kambja valla raamatukogudele teavikute ostuks 4071 €, millest teeninduspiirkonna elanike arvu alusel läks 3010 € Kambja ja 1061 € Kuuste raamatukogule.

Vallavalitsus eraldas oma raamatukogudele raamatute ostuks 3380 € (1920 € Kambjale ja 1460 € Kuustele), kuid lisaks sellele telliti ajalehti-ajakirju, tasuti majanduskulud ja maksti töötajatele palka.

 

Loetumad