10.9 C
Kambja
Esmaspäev, 20.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu märtsiistungil otsustatust

Ülevaade vallavolikogu märtsiistungil otsustatust

 Kambja vallavolikogu istung toimus 5. märtsil 2015.

Päevakord:

  1. Kinnistu ostmine

  2. Kinnistu võõrandamine

  3. Vallavara võõrandamine

  4. Veeettevõtja määramine

  5. Kambja valla 2015. aasta eelarve (II lugemine)

Vallavara võõrandamine

Vallavolikogu otsustas müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Kambja vallale kuuluv Rebase külas asuv elamumaa sihtotstarbega Teeserva kinnistu suurusega 0,62 ha alghinnaga 1500 eurot.

Enampakkumise läbiviimise korraldab vallavalitsus.

Veeettevõtja määramine

Vallavolikogu otsustas määrata SA Aarike hooldekeskus veeettevõtjaks Virulase külas Aarike tegevuspiirkonnas.

Veeettevõtja haldusülesandeks on Aarike tegevuspiirkonnas ühisveevärgi kaudu klientide kinnistute veega varustamine ja klientide kinnistutelt ühiskanalisatsiooni juhitud reovee puhastamine.

Haldusülesande rahastamine toimub veeteenuse hinna kaudu.

Veeettevõtja on kohustatud vallavalitsusele esitama majandusaasta aruande.

Käesoleva otsuse kehtetuks tunnistamise korral tagatakse haldusülesande täitmine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele.

Vallavanem Ivar Tedrema selgitas volikogu istungil, et Aarike hooldekeskusel on tarvis oma reoveepuhastit uuendada, kuid selle tarvis kaasrahastuse taotlemisel kehtib nõue, mille alusel taotleja peab olema antud objektil veeettevõtjaks.

Seni oli Aarike piirkonnas veeettevõtjaks OÜ Cambi.

Kambja valla 2015. aasta eelarve teine lugemine

Vallavolikogu võttis vastu Kambja valla 2015. aasta eelarve. Samas määruses lubatakse vallavalitsusel võtta eelarveaasta kestel lühiajalist arvelduslaenu eelarve kassalise teenindamise vajadusteks kuni 40 000 eurot.

Tänavuse vallaeelarve mahuks on rohkem kui 3 miljonit eurot (3 074 640 €), mis on 2014. aasta eelarve täitmisest 10% enam.

Maksutulud moodustavad 54% kogu tulude mahust (eelmisel aastal 51%).

Eelarves planeeritakse füüsilise isiku tulumaksu laekumise suurenemist ligikaudu 5% võrreldes mulluse tegeliku laekumisega. Tulumaksust on eelarvesse kavandatud 1,4 miljonit eurot.

Vallavolikogu otsusega suurendati maamaksumäära 2,5%-ni maa maksustamishinnast, välja arvatud põllumajandustootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaks, mis on endiselt 2% maa maksustamishinnast aastas. Maamaksumäära tõstmine võimaldab suurendada maamaksu laekumist enam kui 14000 euro võrra ehk 105 000 euroni.

Reklaamimaksu laekumiseks planeeritakse 500 eurot.

Põhitegevuse tulude kogumahust moodustavad kaupade ja teenuste müügitulud 10% (mullu 9,5%). Suurenemine on planeeritud koolitusteenuse osas seoses ühe õppekoha tegevuskulu piirmäära suurenemisega 83 eurolt 91 eurole ja lastevanemate omaosaluse suurenemisega 12 eurolt 20 eurole lasteaiakulude katmisel.

Toetusi laekub põhitegevuse tulude kogumahust 35,7% (mullu 39,4%).

Toivo Ärtis

 

 

Loetumad