Jõeveere maaüksuse ideekorje kokkuvõte

971

Ülenurme pere puhke ja spordipargi rajamise ideekorjel esitati ideed/ettepanekud perekondade, üksikisikute ning kogukondade poolt.

Suur tänu kõigile kaasa mõtlejatele ja ideede esitajatele. Kõik esitatud ettepanekud on väga toredad ning usume, et läbi mõeldud planeerimisel saavad ka ideed teostatud. Hea meel on, et ei mõeldud ainult suurtele ja väikestele inimestele, vaid ka loomadele ja mitte ainult kodutele lemmikutele. Juhiti tähelepanu, et maaüksust planeerides ei tohi ära unustada ka loomi kes on seal juba aastaid elanud.

Piirkonna elanikelt laekus ettepanek laiendada planeeringuala Peenra kinnistule Kaasiku tänava ääres kuna Peenra kinnistu piirneb Jõeveere maaüksusega. Peenra kinnistul asuvad täna väikesed peenra- ja aiamaad. Tehakse ettepanek kaaluda Peenra kinnistu aiamaade ümberpaigutamist üldpilti arvestavalt sobivamasse asukohta planeeringualal.

Lisaks ideedele laekus meile magistritöö „Füüsilist aktiivsust ja perede koos tegutsemist võimaldava mänguväljaku kavandi koostamine Kambja vallas“. Töös on põnevaid mõtteid ning kirja on pandud elanike soovid.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et maaüksusele planeeritavad tegevused peavad pakkuma tegevust  ja puhkamisvõimalust erinevatele sihtgruppidele:  mänguväljakud nii väiksematele kui ka suurematele lastele, mis võiks olla üksteisest eraldatud, et oleks turvaline ühevanuselistel lastel koos mängida. Üks ala (nii täiskasvanutele kui ka lastele)  sportimiseks:  jõu- ja võimlemislinnak, erinevad pallimänguplatsid, terviserada. Kavandada planeeringuala piirinaabrite- ehk elamurajoonidega piirnevatesse külgedesse planeerida kõrghaljastusega puhvertsoonid, et sealsetele elanikele jääks eraldatus, rohelus ja kevadine linnulaul. Territooriumil peaks olema pargipingid ning mitu haljasala nii silmailuks kui ka putukate ja taimede liigirikkuse võimaldamiseks. Eelpool kirjeldatud mastaabiga vabaaja veetmise park toob erinevatel aegadel kohale erinevad huvigrupid ning kõrghaljastus päästab oluliselt müra ning visuaalsete häiringute eest.

Lisaks tehakse ettepanek, et planeerimiseks korraldada arhitektuurikonkurss, sest tegemist on kaaluka projektiga ja see puudutab väga paljusid ümberkaudseid elanikke. Arhitektuurikonkursi tulemusena võib saavutada parima tulemuse.

Tabelisse on kokkuvõtvalt koondatud laekunud ideed ja ettepanekud.

Idee nimetus Sihtrühm Muud olulist ideed iseloomustavat teavet
Väikelastele Eelkooliealised vanuses1-7 Eelkooliealised vanuses 1-7 Kompaktne puhkeala mängimiseks, liikumiseks, puhkamiseks, sportimiseks ja ka õppimiseks. Sh vedru-, kaalu-, pesa- ja tavakiiged, karusellid, rattarada ka pisematele, võrkpüramiid, mänguköök õue, liumäed, liivakastid (nii liiva kui kivikestega), liikluslinnak elementaarsete oskuste omandamiseks.
Mänguväljak suurematele lastele

sihtrühm: valla lapsed, noored.

Lapsed ja noored vanuses 8-16/18 Suur ronila, mänguala erinevate atraktsioonidega, köisliug, korvpalli plats, trenažöörid suurematele jne
Üheskoos perega/ sõpradega Kasu peredele, kes saavad koos aega veeta, olenemata laste vanusest, sest tegevust jagub igale vanusele. Tegevusi ka teismelistele, kes saavad koos aega veeta ja õues olla eemal nutiseadmetest. Luua alale muusikaaed (nt muusikaaed OÜ abil), kus kogu perel on võimalus kasutada õue muusikalisi instrumente ja nautida muusikalisi helisid. Ala peab sisaldama mänguväljakuid, aga erinevale vanusegrupile, et oleks ala, mis on mõeldud beebidele ja väikelastele, kes ei ole veel nii osavad ronimisel ja neil oleks turvaline. Samas peaks olema suurematele mänguväljak ja teismelistele . Võiks olla ka pallimängu alasid (nt lauatennis või korvpall) aga ka pikniku ala. See võimaldab kogu perega aega veeta, kus lapsevanem on nt väiksema lapsega mänguväljakul ja suurem laps saab ronida seikluspargis.
Suur skatepark erinevate rampidega/ monoliitne skatepark Skatepargist saavad kasu kõik Ülenurme ja lähiala trikitõuksi harrastavad lapsed ja noored. Skatepark  Rulapark ehk elamuspark on plats, kus on palju hüppekohti ehk rampe, mida tõukeratturid, BMX-ratturid ja rulasõitjad saavad kasutada trikkide tegemiseks. Hea, kui meie valla noored saavad harrastada oma trikilembust, selleks ettenähtud alal. Praegu nad teevad seda tänavatel riskides. Skatepargi rajamiseks laekus mitmeid ettepanekuid, sest see on lastele ja noortele oluline.
Välijõusaal/ jookusrajad/ jalgteed Välijõusaalist saavad kasu nii lapsed kui täiskasvanud. Trenažöörid, jooksurajad, kaherealised teed (jalakäijatele ja ratturitele, rulluisutajatele eraldatud read).
Spordiväljakute alad Igas vanuses liikumist harrastavad inimesed. Rannavolle, rannakäsipalli ja rannajalgpalli väljakud. Porijõe suusarada( sarnane Tähtvere pargi lahendusele). Jalgpalli kunstmuruväljak, korvpalliväljak, tenniseväljak, minigolfiväljak. . uisuväljak (muruväljak, mis suvel on peredele pallimänguks ja talvel uisuväli), interaktiivsed tänavamängud (nagu on Kuressaare kesklinna mänguplatsil). Spordirajad ja –väljakud planeerida  koos rohe- ja pargialadega. Pigem vältida suuri massiivseid hooneid. Kui hoonestust kavandatakse, siis kindlasti peaks hoonestus olema madal (max 2 korrust).
Koerte jalutusväljak / koertepark Kasu saavad erinevas vanuseklassis valla kodanikud – lastest vanemaealisteni, rääkimata meie koertest. Koerteparki saavad kasutada valla koeraomanikud ning nende lemmikud olenemata vanusest ja soost. Valgustatud koerte jalutusväljakul võiksid olla istepingid, prügikastid, koertele treenimiseks poom, läbi hüppamiseks erineval kõrgusel rõngad, takistused, tunnel. Koertepark on turvaline koht, kus koer saab vabalt rihma otsast lahti olla. Koeraomanik saab koera kergesti jälgida ja temaga tegeleda. Koertepark on hea koht, kus lasta oma lemmikul teiste koertega sotsialiseeruda. Kuna koertepark on piiratud aiaga, ei ohusta koerad aiast väljas mängivaid lapsi, täiskasvanuid ega teisi loomi ja linde.
Supelrand / rand ujumiskohaga. Minispaa Kõik valla elanikud Kaevata jõkke puhkeala poole pisike paisjärv. Järverand korralikult liivatada. Oleks kasulikum ja mõnusam kui Porijõe promenaad.

Porijõe süvendamine ja laiendamine ujumiskohaks koos ujumissillaga nii tali- kui ka suvisuplejatele.

Väikelaevade sadam (koos kaikohtadega). Planeeringu koostamisel arvestada kinnistuga piirneva Porijõega. Porijõgi loob väärtust kogu alale, olles ühenduses Emajõega ning Iäbi selle Tartu linnaga. Porijõgi vajab puhastamist ja süvendamist, et teha võimalikuks sellel väikelaevadega laevatamine.

Planeerida alale väikelaevade sadam (koos kaikohtadega), paatide vettelaskmise slipp ning avalik supluskoht koos väikese rannakohvikuga. Samuti vöiks seal olla sõudepaatide ja kanuude laenutus.

Pumptrack Sobib kasutamiseks kõigile inimestele alates väikelastest lõpetades seenioritega. Kõige populaarsem laste ja noorte seas. Motiveerib noori ja vanu arendama oma füüsilist vastupidavust kui ka osavust. Pumptrack koosneb kurvidest ja lainetest, mille abil on võimalik pumbata kiirust. Kehamassi õige liigutamise tulemusena tekib üha suurenev hoog. Antud tehnika on jõukohane absoluutselt igas vanuses sõitjatele.
Pumptrackide arendamisega tegeleb: https://pumptracks.ee/pumptrack-2/
Hiljuti Narvas avatud pumptrack: https://pohjarannik.postimees.ee/7056962/narvas-avati-muljet-avaldav-trikirada
Iluaiapark Kõik valla elanikud Iluaed, mõned kõrgemad puud, muruala, jalutamisteed, pingid istumiseks / raamatu lugemiseks, purskkaev. eesmärk, et oleks silmailu pakkuv rahustav ala jalutamiseks, puhkamiseks.
„Rohkem looduses“ Rajada dendropark Kõik valla elanikud Valgustatud pargiteed ja pingid – tervisesõbraliku pinnasega jooksu- ja kõnniala!

Sild üle Porijõe (ühendus poldri ja Ropka-Ihaste looduskaitseala matkaradadega ning Ülenurme keskusega). Eelnevalt oleks mõistlik korrastada vähest investeeringut vajavad ja üldplaneeringus juba kavandatud poldril asuvad matkarajad, kasutades ära olemasolevat Ropka-Ihaste looduskaitseala, sellelähedast keskkonda ja ilusaid vaateid.

 

Margit Saluotsa magistritöö „Füüsilist aktiivsust ja perede koos tegutsemist võimaldava mänguväljaku kavandi koostamine Kambja vallas“

Kino maale