16.9 C
Kambja
Esmaspäev, 29.05.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivSoovitusi kütteperioodiks

Soovitusi kütteperioodiks

Korrast ära küttekolded ja liigkütmine võivad põhjustada raskeid tuleõnnetusi
Möödunud talvine käre pakane tõi endaga kaasa rängad tuleõnnetused, mis olid põhjustatud just liigkütmisest või küttekollete järelevalveta jätmisest. Tulekahjudes hukkus 62 inimest ja täielikult või osaliselt hävis kümneid hooneid.

Ikka ja jälle võiks meelde tuletada järgmist:

  • hoone korsten ja tahmalõõrid tuleb hoida pragudeta ja puhtad;
  • pliiti, maja- või saunaahju tuleb kütta mõõdukalt, liigkütmine on hoonete süttimise üks levinumaid põhjuseid;
  • tuleb jälgida, et elektrijuhtmestik oleks kahjustamata ning elektrilise kodutehnika kasutamine turvaline;
  • tulekahju avastamisel võimalikult varases staadiumis on suureks abiks paigaldatud suitsuandurid;
  • kütte ja soojendusseadmeid (pliidid, ahjud, katlad, soojapuhurid) ei tohi jätta järelevalveta;
  • mitte sulatada külmunud torustikku lahtise tulega.

Külmaperioodil tuleb erilise tähelepanu alla võtta ka tuleohutus katlamajades. Katelde rikete tõttu võivad jääda suured hoonete kompleksid kütteta, millel külmaperioodil võivad olla väga tõsised tagajärjed. Selliste juhtumite vältimiseks soovitame:
 

  • hooldada katlaid ja küttesüsteeme ettenähtud ajal, kuna maksimaalsetel koormustel töötavad kütteseadmed eeldavad ideaalset korrasolekut;
  • kasutada katelde kütmisel kvaliteetset kütteainet;
  • suurendada järelevalvet küdevatele kateldele.

Kui linnade ja suuremate asulate puhul on operatiivabi juurdepääs elu- ja abihoonetele suhteliselt lihtne ja kiire, siis ääremaadele jäävad metsatalud teevad päästetöötajad murelikuks.
Päästeamet tuletab meelde ja paneb inimestele südamele, et operatiivse abi efektiivsus õnnetuse korral sõltub suurel määral juurdepääsuteede läbitavusest. Seetõttu tuleks omanikel, eelkõige maakohtades, kindlasti tagada majavalduste juurde suunduvate teede sõidetavus, arvestades sealjuures, et ka suur päästeauto sinna sõitma mahuks. Samuti peaks igaüks teadma, kus asub tema kodule lähim veevõtukoht ja võimalusel hoidma tee selleni vaba.
Õnnetus ei hüüa tulles. Just seepärast peaksime olema iga hetk valmis kasutama oma parimaid oskusi ja võimalusi halvimate tagajärgede vältimiseks.
Korstnapühkimisteenust saab tellida Tartu Tuletõrjeühingust, aadressil: Tartu Raua tn. 22 tel. 367 927 või 052 21 006.

Turvalist kütteperioodi!
Jüri Toomiste,
Kambja valla päästekorraldaja

Loetumad