Mälestame

227

Eleonora Kingsepp
8.8.1912 – 3.10.2003, Kambja

Jüri Mihkelson
28.9.1957 – 18.10.2003, Kambja

Endla Liivat
19.5.1922 – 21.10.2003, Sipe

Hilda Koger
19.7.1912 – 1.11.2003, Sirvaku

Kino maale