Mälestame

241

Livia Akmentin
23.4.1941 – 1.2.2004, Pulli

Marta Kaljuste
20.4.1914 – 8.2.2004, Talvikese

Kino maale