Tööpakkumine autojuhile

190

AS Cleanaway võtab Tartusse tööle
autojuhi.

Helistada telefonil 738 6704 või
taskutelefonil 5024 222.

Kontaktisik Kalle Voogla.

Kino maale