Kambja aleviku ümbersõit on kindlasti vajalik

150

Kambja valla üldplaneeringu avalikuks aruteluks kokku kutsutud koosolek pühendati 14. juunil Kambja aleviku ümbersõidu problemaatikale. Maanteeameti planeeringute osakonna juhataja Raul Vibo sõnul rajatakse Kambja aleviku ümbersõit kindlasti, kui Tallinna- Tartu-Luhamaa maantee rekonstrueerimisega siiakanti jõutakse. Praeguste kavade kohaselt ei juhtu seda enne 2015. aastat.

Maanteeamet pakkus koosolekul välja veel ühe võimaliku lahenduse ümbersõidu rajamiseks: maantee ületab Tatra orgu uues kohas. Uus maantee tuleks praegusega võrreldes teiselt poolt perekond Neumanni elamut ja suunduda siis senisest teest paremale põllule ja mööduks Kambjast teispool Haava Kõrtsi.

Toivo Ärtis

Kino maale