15.9 C
Kambja
Laupäev, 20.08.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui neli aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu septembriistungi otsustest

Ülevaade vallavolikogu septembriistungi otsustest

  

Kambja vallavolikogu istung toimus 4. septembril 2007 ja üldisteks teemadeks olid:

 • Kambja valla arengukava aastateks 2007 – 2016 kinnitamine
 • Kambja valla üldplaneeringu kehtestamine
 • Maade sihtotstarvete määramised

Kambja valla arengukava aastateks 2007 – 2016 kinnitamine

Vallavolikogu kehtestas määruse nr 39, millega kinnitati Kambja valla arengukava aastateks 2007 – 2016 ja tunnistati kehtetuks Kambja vallavolikogu 30. oktoobri 2003. a määrus nr 18 Kambja valla arengukava aastateks 2004-2008 2007. ja 2008. aasta ülesannete osas.

Uus arengukava projekt oli esitatud 13. augustist 4. septembrini avalikule väljapanekule, kuid vallavanem Ivar Tedrema sõnul laekus vaid üks täiendusettepanek: Kambja raamatukogul on soov lugemisaali seintel välja panna kunsti- ja fotonäitusi ja korraldada nende avamise puhul õpitunde, mis eeldab vastavate tingimuste loomist.

Valla uus arengukava hakkas kehtima 15. septembril 2007 ja on avaldatud valla kodulehel www.kambja.ee.

Kambja valla üldplaneeringu kehtestamine

Vallavolikogu kehtestas (määrus nr 40) Kambja valla üldplaneering vastavalt juurde lisatud Kambja vallavalitsuse ja AS K&H tööle nr 06ÜP04. Kehtetuks tunnistati Kambja vallavolikogu 13. veebruari 1996. a määrusega nr 4 kehtestatud Kambja aleviku 1991. aasta generaalplaan.

Määrus jõustus 15. septembril 2007.

Valla üldplaneering on avaldatud valla kodulehel www.kambja.ee.

Maa sihtotstarbe määramine

Vallavolikogu otsustas kinnitada Mäekülas asuva Kaatsi külas asuva Uue-Põllu kinnistu (registriosa 2512604) katastritunnusega 28203:006:0027 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Uue-Põllu kü – maatulundusmaa;

 • Lavendli kü – maatulundusmaa.

Vallavolikogu otsustas kinnitada Pühi külas asuva Soo kinnistu (registriosa 2275304) katastritunnusega 28203:004: 0324 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Soo kü pindalaga 11,28 ha – maatulundusmaa;

 • Sookünka kü pindalaga 3,20 ha – maatulundusmaa.

Vallavolikogu otsustas kinnitada Kullaga külas asuva Jaanimäe kinnistu (registriosa 1103404) katastritunnusega 28203:003:0033 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Jaanimäe kü pindalaga 6,98 ha – maatulundusmaa;

 • Mäenurga kü pindalaga 3,11 ha – maatulundusmaa;

 • Jaanimäe tee mü pindalaga 1562 m2 – transpordimaa.

Vallavolikogu otsustas kinnitada Talvikese külas asuva Tamme kinnistu (registriosa 3928804) I katastriüksuse katastritunnusega 28204:004:0122 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Tamme kü pindalaga 4,55 ha – maatulundusmaa;

 • Tammemäe kü pindalaga 4,54 ha – maatulundusmaa.

Toivo Ärtis

Loetumad