Korrastatud Küti järv sobib taas supluskohaks

391
  

Küti järve saneerimistööde lõpetamine annab Vana-Kuuste piirkonnas paljudele inimestele põhjuse innukamalt kevadet ja suve oodata, sest nüüd on ju lähikonnas taas korrastatud ujumiskoht.

Supluskoha rajamine Küti järve äärde on üks neist ülesannetest, mille täitmist näeb ette valla arengukava. Rahalise toetuse saamiseks esitas vallavalitsus taotluse Keskkonnainvesteeringute keskusele. Projekt leidis toetust ja Keskkonnainvesteeringute keskus eraldaski Kambja vallale lõviosa 280000 kroonist, mis kulus Küti järve puhastamiseks, kalda korrastamiseks ja ujumiskoha rajamiseks. Ujumissilla ehitamine jääb tulevikumureks.

Küti järve naabruses paikneb kunagise Sipe koolimaja asukohta tähistav plats, mille kordategemiseks eraldati vallakassast 30000 kr. Seal on loodud tingimused tantsimiseks, võrkpallimänguks ja telkimiseks.

Toivo Ärtis

Kino maale