Soovitakse osta talukohta

181

Pere soovib osta
omanikult mõistliku hinnaga talukoha (maa) Tartust 30 km
raadiuses (soovitavalt veekogu ääres). Telefon 5191 4845.

Kino maale