Planeeringuteated

198

Kambja Vallavalitsus võttis vastu Kalda ja Orukese maaüksuse ning lähiümbruse ja Mäe-Aasa ja Rabakase maaüksuse ning lähiümbruse detailplaneeringud ning suunas need avalikule väljapanekule.

Kambja Vallavalitsuse 24.06.2008.a korraldusega nr 1076 võeti vastu Kambja vallas Pangodi külas asuva Kalda ja Orukese maaüksuse ning lähiümbruse detailplaneering.

Vastavalt Pangodi maastikukaitseala üldplaneeringule on planeeringualale suurusega 3,5 ha moodustatud kolm väikeelamukrunti koos nendele vajalike kommunikatsioonide ja juurdepääsuteedega. Detailplaneeringu avalik väljapanek on 11.08 kuni 25.08.2008.a Kambja vallamajas (Kesk 2 Kambja). Kui laekub ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub detailplaneeringu avalik arutelu 3.09.2008.a kell 16.00 Kambja vallamajas.

Kambja Vallavalitsuse 24.06.2008.a korraldusega nr 1077 võeti vastu Kambja vallas Kodijärve külas asuva Mäe-Aasa ja Rabakase maaüksuse ning lähiümbruse detailplaneering.

Vastavalt Pangodi maastikukaitseala üldplaneeringule on planeeringualale suurusega 19,3 ha moodustatud viis hoonestusala koos nendele vajalike kommunikatsioonide ja juurdepääsuteedega. Detailplaneeringu avalik väljapanek on 11.08 kuni 25.08.2008.a Kambja vallamajas Kesk 2 Kambjas. Kui laekub ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub detailplaneeringu avalik arutelu 3.09.2008.a kell 17.00 Kambja vallamajas.

Kambja Vallavalitsus

Kino maale