Kambja valla aasta isaks valiti Riho Männik

531

Kambja valla aasta isaks valiti Riho Männik

Detsembris 2008 valiti pereklubi eestvedamisel teist korda Kambja valla aasta isa.

SELTSKONDVõimalike kandidaatidena nimetati üheksa nime, kelle seast valis komisjon kuus nominenti: Janek Riives, Jaanus Välja, Margus Kriiva, Andres Voore, Agur Kala ja Riho Männik. Neist Männik, Kriiva ja Riives olid kandidaatidena juba teistkordselt üles seatud. Igal komisjoniliikmel oli õigus anda hääl kolme isa poolt.

Sobiv kandidaat pidi vastama varem Koduvallas avaldatud kriteeriumitele:

  • on vähemalt ühe alaealise lapse isa;

  • elab koos oma perega Kambja vallas;

  • on töökas ja viisakas;

  • osaleb koos lastega erinevatel üritustel;

  • on heaks eeskujuks oma lastele ja kogukonnale.

Komisjoni liikmetena võtsid aasta isa valimisest osa Mati Luik, Irma Drenkhan, Maie Solnik, Ulvi Unt, Anne Välja, Kristjan Luhamets, Juta Jaani ja Kaido Mark.

Hea isa – teeviit maailma

Mati Luik tõi välja olulised isaduse kriteeriumid: „Hea isa sisendab turvatunnet ja aitab lapsel arendada nii keha kui vaimu ja avardada silmaringi. Isa roll on avada maailma väljapoole. Isa näitab, mida saab millestki teha. Isaga peab olema aega rääkida maailma asjadest.“

Piduliku aasta isa tiitli väljakuulutamise avasõnad ütles ürituse korraldaja Teele Nigola. Aasta isaks sai napi häälteenamusega Riho Männik. Tiina Rebane, üks aasta emadest 2008. aastal, autasustas aasta isa hõbedast lipsunõelaga, kuhu on tunnustuse meenutamiseks graveeritud kiri „Aasta Isa 2008“.

Meelahutusliku poole eest hoolitsesid pereklubi lapsed. Artur Ilmjärv laulis loo „Laupäeva õhtul koos isaga“, süntesaatoril saatis teda ema Kaja. Ingrid Männik esitas flöödil isadele igati sobiva pala “Täna ära läks elekter“.

Kahjuks said vallamajja tiitli pidulikule üleandmisele tulla vaid kaks kandidaati – Andres Voore ja Riho Männik, kuna teisi isasid kimbutasid haigused. Omavahelise vestluse käigus selgus, et Andrest ja Rihot ühendab lisaks tubliks isaks olemisele veel teinegi sarnane hobi – nimelt on nad mõlemad laulnud Tõrvandi Ööbikutes.

Hea isa on mitmekülgne isiksus

Et lugejail oleks pisutki aimu, miks just Riho Männik aasta isa tiitli vääriliseks tunnistati, toome lühikokkuvõtte tema nendest omadustest, mis teda teiste tublide isade seast esile tõid.

Riho Männiku tegevus lastega on alguse saanud juba sünnitusmajast: ta võttis perepalatis ööseks kaissu nii vastsündinud poja kui ka toona ligi seitsmeaastase tütre, et ema saaks end raskest tööst välja puhata. Lisaks tõsteti tema puhul esile oskust saada ühtviisi hästi hakkama nii tordi tegemise kui ka süldi ja moosi keetmisega. Paar kuud aastas lastega üksinda kodus olla ei ole Riho jaoks probleem. Lastele huvitegevuseks või igasugustel konkurssidel osalemiseks vaja minev – olgu tegemist kasvõi masinal tikitud aksessuaaridega – valmib 100% tema näppude vahel. Hästi sobib Rihole ka muu meisterdamine ja puutöö.

Riho on osalenud erinevates laulukoorides. Käesoleval ajal täiendab ta oma erialaseid teadmisi Audentese Ülikooli õigusteaduskonnas.

Pereklubi tänab komisjoni liikmeid ja Kambja vallavalitsust, kelle kaasabil sai toimuda selline üritus.

 

Pereklubi nimel
Teele Nigola ja Marika Männik

Kino maale