1.9 C
Kambja
Kolmapäev, 22.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja vallavolikogu uus koosseis valitakse oktoobris

Kambja vallavolikogu uus koosseis valitakse oktoobris

Sedelite lugemine laual.Pühapäeval, 20. oktoobril 2013 valitakse neljaks aastaks Kambja vallavolikogu uus koosseis.

Hääletamisõigus on Eesti ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja kelle elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub Kambja vallas.

Hääletamisõigus on samuti välismaalasel, kes elab Eestis alalise elamisloaga ja on valimispäevaks elanud seaduslikult vähemalt viis viimast aastat Kambja vallas.

Valijate arvestust peetakse rahvastikuregistris. Kes ei ole rahvastikuregistri poolt saadetud valijakaarti saanud või kui on valijakaardile kantud andmetes vigu, palume pöörduda vallasekretäri poole.

Valijate nimekiri koostatakse rahvastikuregistri käesoleva aasta 20. septembri seisu alusel. Pärast seda kuupäeva toimunud elukohamuudatusi ei arvestata, valijate nimekirja viiakse sisse vaid isikuandmete parandusi.

Eelhääletamine

Eelhääletamine on mõeldud nendele valijatele, kes valimispäeval ei saa või ei soovi valima tulla.

Eelhääletamiseks on kolm erinevat võimalust:

  1. 10. kuni 13. oktoobrini kella 12 – 20 toimub eelhääletamine maakonna valimiskomisjoni poolt määratud valimisjaoskondades.

Lähimad valimisjaoskonnad asuvad Tartus järgmistes kohtades: kaubanduskeskus Eeden (Kalda tee 1c), Annelinna Prisma (Nõlvaku 2), Annelinna Keskus (Kalda tee 43), Tartu Kaubamaja (Riia 1), Tasku Keskus (Turu 2) ja Lõunakeskus (Ringtee 75a).

Kõigis nendes jaoskondades saavad hääletada kõik valijad olenemata elukohast.

  1. Elektrooniline hääletamine algab 10. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 18.00.

  1. Kõigis valimisjaoskondades toimub eelhääletamine 14. kuni 16. oktoobrini kella 12 – 20. Eelhääletamise ajal on võimalik Kambja valimisjaoskonnas hääletada ka neil valijatel, kes ei ole kantud Kambja valimisjaoskonna valijate nimekirja, toimub ka valija asukohas hääletamine.

Hääletamine valimispäeval

Hääletada saab elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval pühapäeval, 20. oktoobril kell 9.00 – 20.00.

Valimispäeval saab ka kodus hääletada . Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võib ta esitada jaoskonnakomisjonile või vallavalitsusele kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks.

Rõhutan veelkord, et kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus, kus on toodud ka põhjendus. Taotlust võib esitada ka varem – vallavalitsus võtab neid juba praegu vastu. Taotluse esitamise viimane aeg on valimispäeval kell 14.00.

Kirjalike taotluste alusel korraldab jaoskonnakomisjon hääletamise valimispäeval Teie kodus.

Valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00 -ni võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile, kes registreerib taotluse.

Jaoskonnakomisjonide telefonid valimispäeval:

Kambja valimisjaoskond 741 6335, 5656 3498; Vana-Kuuste valimisjaoskond 741 8145, 5383 9300.

Hääletama tulles tuleb kaasa võtta ja jaoskonnakomisjonile esitada kehtiv isikut tõendav dokument, milleks on näiteks Eesti kodaniku pass, isikutunnistus, välismaalase pass,kaitseteenistuse tunnistus, juhiluba, pensionitunnistus.

Kui valija on saanud hääletamissedeli, siis annab ta selle kohta allkirja.

Kui valija rikub hääletamissedeli, on tal õigus saada jaoskonnakomisjonilt uus sedel. Sellisel juhul peab valija rikutud hääletussedeli valimiskomisjonile tagastama.

Hääletamissedeli väljaviimine valimisruumist on keelatud.

Valija laseb hääletamissedeli valimiskasti ise. Valimistulemuste selgitamine

Valimispäeval peale hääletamise lõppemist teevad jaoskonnakomisjonid kindlaks hääletamistulemused jaoskonnas ja edastavad kõik dokumendid valla valimiskomisjonile.

Valla valimiskomisjon kontrollib 21. oktoobril alustades kell 10 jaoskonnakomisjonide protokollides olevate andmete õigsust valimissedelite ja valijate allkirjade ülelugemise teel ja teeb kindlaks valimistulemused vallas.

Peale valimispäeva on kolme päeva jooksul kõigil, kes leiavad, et nende õigusi on jaoskonnakomisjoni või valla valimiskomisjoni toimingu või otsusega rikutud, õigus esitada kaebus maakonna valimiskomisjonile.

Valla valimiskomisjon registreerib valitud volikogu liikmed oma otsusega pärast seda, kui kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud.

Peale valimistulemuste väljakuulutamist kutsub valla valimiskomisjon hiljemalt seitsmendal päeval kokku valitud volikogu.

Selleks, et uus volikogu saaks selline, millisena Sina seda näha tahad, tule kindlasti valima!

Reet Kiuru,
vallasekretär,
valla valimiskomisjoni esimees

 

Bussiringid valimispäeval

Pühapäeval, 20. oktoobril sõidavad bussid vallaliinidel:

kell 10.00 Kambja – Vissi – Kammeri – Loku – Kavandu – Pangodi – Sulu – Kodijärve – Pangodi – Petolai – Savi – Kiisa – Linnamäe – Aarike – Ani – Kambja;

kell 12.00 Vana-Kuuste – Küti – Rebase – Sirvaku-Maidla – Liiva – Vana-Kuuste.

Tagasisõidud kokkuleppel bussijuhtidega.

Loetumad