Demineerijad aitavad luua turvalisemat tulevikku

343

2015. aasta oli Lõuna-Eesti pommigrupi demineerijatele töine ja väljakutsetele sõideti 381 korral.

Kõige rohkem, 302 väljakutset, oli lahingumoona leidudele.

Lõuna-Eesti demineerijad tegid hävitamisega ohutuks kokku 753 lõhkekeha, 102 433 padrunit ning 6,5 kg lõhkeainet.

Aasta-aastalt muutub halvemaks peidus olevate lõhkekehade seisukord. Seetõttu on leidude transportimine plahvatusohu tõttu liiga riskantne ja need tuleb hävitada leiukohas. 2015. aastal tuli leiukohas hävitada lõhkekehasid 80 korral. 2014. aastal hävitati leiukohas 76 ja 2013. aastal 54 lõhkekeha.

Enim leitakse plahvatusohtlikke lõhkekehi metsast ja põldudelt (206 korral), kuid möödunud aastal oli lisaks palju leide renoveeritavates või lammutatavates hoonetes (65 korral).

Üks väljakutse liik, mis demineerimistööde statistikas kajastub on „muu“. Selle kategooria alla liigituvad väljakutsed, kus leiukohal selgub, et tegemist ei olnud lõhkekehaga.

Rõhutan, et vaatamata sellele ei ole demineerijate jaoks olemas valeväljakutseid! Kui kahtlete, millega on tegu, siis tuleb hädaabinumbri 112 kaudu leiust alati teavitada demineerijaid ja meie spetsialistid selgitavad, kas asi on ohtlik või mitte. Mitte mingil juhul ei tohi tundmatut eset liigutada või täpsemaks uurimiseks välja kaevata. Enamus hiljem muuks objektiks osutunud leidudest meenutab esmapilgul vägagi lõhkekeha ja demineerijad suhtuvad igasse kutsesse täie tõsidusega.

Pommigrupi demineerijate poolt suur tänu kõikidele, kes teatasid hädaabinumbril 112 plahvatusohtlikest esemetest. Tublide Lõuna-Eesti inimeste abil suutsime puhastada Eestimaad paljudest ohtlikest sõjajäänukitest ning see aitab luua turvalisemat tulevikku.

Jätkame turvalisuse kasvatamist koos ka käesoleval 2016. aastal. Ärge kartke meie teavitamist, sest demineerijad on väga abivalmid ja alati valmis reageerima, et ohte kõrvaldada.

Kalvar Tammine
Lõuna-Eesti pommigrupi juhataja

Kino maale
EelmineMälestame
JärgmineTänuavaldus lumelükkajale