Vallavolikogu arutles uue põhikooli ja vallakeskuse asukoha üle

1887
Vallakeskuse planeeringuala Tõrvandis

Võib liialdamata väita, et Ülenurme kant on kujunenud Tartumaa, kui mitte kogu Eesti üheks kiiremini arenevaks piirkonnaks. Ehitustööd, mida iga inimene võib jälgida, käivad täie hooga. Ülenurme kandis elab praegu peaaegu pool Kambja valla elanikest, nende hulgast paljud on just noored lastega või lapsi planeerivad pered.

Aasta esimesel istungil arutasid Kambja vallavolikogu liikmed uue kooli ja vallakeskuse asukoha üle. Otsustati koostada detailplaneering Tõrvandi aleviku Tennisehalli ja selle ümbruse maaüksuste kohta.

Kambja valla hariduselu on praegu hoogne ja mitmetahuline. Tegutseb Kambja põhikool, Kuuste kool, Unipiha algkool ja Ülenurme gümnaasium. Umbes 500 last õpib Tartu linna üldhariduskoolides.

Ülenurme gümnaasiumi algkoolikorpus sai valmis vaid kaks aastat tagasi. Koolipere kolis 2018. aasta 8. jaanuaril rõõmsalt uude avarasse moodsasse hoonesse, kus 3200 m² tegutsemispinda. Nüüdseks õpib gümnaasiumis üle 1000 õpilase. Rohkem õpilasi koolimaja ei mahuta ning oleme taas fakti ees, et tuleb rajada uus koolimaja.

Kooliealisi ja täiskasvanud spordisõpru on meil palju ja treeninguteks-võistlusteks jääb olemasolevatest ruumidest vägisi napiks. Väga palju sporditegemisi ongi Tartu linnas, näiteks Tartu spordiliidu all tegutsevates klubides osaleb meie vallast 480 last ja neist 106 käib ujumistreeningutel. Vallakassast veereb nendeks osalemiskuludeks kopsakaid summasid.

Lisaks koolikohtade juurdeloomisele tuleb kindlasti avardada ka piirkonna elanike sportimisvõimalusi ning parandada tingimusi vaba aja veetmiseks. Plaanis on rajada kauaoodatud jalgpalliväljak koos selle kohale kavandatava pneumohalliga, ehitada jõusaal, suur spordisaal ja väiksemad saalid, mis kõik oleksid valmis rahuldama järjest paisuva kogukonna kasvavaid vajadusi. Pole ju siinkandis ühtegi arvestatava mahutavusega saaligi, kus suuremaid kultuurisündmusi korraldada. Reola kultuurimaja näeb pärast renoveerimist küll välja kena ja värske, ent mahutab kahetsusväärselt vähe nii esinejaid kui vaatajaid – vallarahva traditsioonilise jõulupeo piletid näiteks broneeriti eelmüügis loetud tundidega ja ülejäänud piduhuvilised jäid taaskord pika ninaga… Liiatigi on kultuurimajas kitsas niikuinii – erinevate kollektiivide vahel paari harjutuskoha jätkutamine-jagamine on kultuurikorraldajatele aina paras peavalu.

Koolikohtadele lisaks on oluline rajada ka vallakeskus – multifunktsionaalne hoone, kus asuvad ametnike tööruumid, eakate päevakeskus ja muud sotsiaalruumid. Tänapäevased töötingimused on vajalikud kvaliteetsete teenuste pakkumiseks ning klientidega privaatse suhtlemise võimaluste loomiseks. Tõrvandi alevikus hakatakse 7,5-hektarilisele maatükile planeerima vallakeskuse ja kooli rajamist; sportimise ja vaba aja veetmiseks tarviliste võimaluste loomist.

Vald kasvab kiiresti, elanikkond suureneb hoogsalt. Meie valla elanikud ja töötajad on väärt, et meil oleks siin hea ja turvaline elada, et saaksime mugavalt ja kaasaegselt oma lapsi koolitada ning võiksime tööst vabal ajal mitmekülgselt puhata ja sportida.

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

 

Joonis 1 Rahvastiku jaotus kantide vahel.

Allikas: Rahvastikuregister.

Kino maale
EelmineTõrvandi raamatukogu tegutseb lähiajal asenduspinnal
JärgmineMänguasjad või mängu asjad…