Kambja koolis valitseb jõulurahu ja jõulurõõm

485


2. detsembril süütasime ühiselt kooli jõulukuusel küünlad, kuulutasime välja jõulurahu ja tunnustasime I trimestri tublimaid.

Selle trimestri tulemusi vaadates on rõõmustamiseks põhjust küllaga, sest tulemused on suurepärased. Ainult väga headele hinnetele õppis sel trimestril 23 õpilast, headele ja väga headele hinnetele veel 72 õpilast, mis tähendab, et nelja-viielisi õpilasi on koolis kokku 95 ehk kogunisti 59%.

Väga suurt rõõmu teeb seegi, et ühegi õpilase käitumist ei hinnatud sel trimestril mitterahuldavaks. Seda on tunda ka igapäevaelus – koolis on hoopis rahulikum ja rõõmsam õhkkond.

7.–9. klassi õpilastele määratava vallavalitsuse stipendiumi said õppenõukogu otsusega 19 õpilast, mis on samuti väga tubli saavutus.

Ehk on head tulemused märk sellest, et kevadisest distantsõppe perioodist ei ole teadmistes kardetud lünki tekkinud ja õpilaste iseseisva töö oskused on tublisti paranenud.

Traditsiooni järgides kuulutati välja õpetajate ja kooli töötajate valitud trimestri õpilased, kes on millegi hea ja toreda poolest silma jäänud või tunnustust väärt. Sel trimestril oli neid suisa seitse:
Siim Jürimäe 1. klassist, Grete Anni 2. klassist, Maria Kesperi 5. klassist, Amanda Pärk 6.b klassist, Karl-Martin Teppand 8. klassist ning Astrid Lepist ja Raido Margus 9. klassist. Kõik said tänutäheks asjakohase tunnistuse ja šokolaadi.

Muusikalise jõulutervituse tõid koolipereni muusikastuudio laululapsed.

Suur-suur aitäh kõikidele, nii õpilastele kui ka õpetajatele selle suure pingutuse eest!

Rahulikku advendiaega ja ilusat jõuluootust!

Marika Karo
direktor

Täna süüdati Kambja koolis jõulukuusel küünlad, kuulutati välja jõulurahu ja tunnustati I trimestri tublisid õpilasi.

Posted by Kambja Ignatsi Jaagu Põhikool on Kolmapäev, 2. detsember 2020

Kino maale