Kambja kool võtab tööle eripedagoogi, psühholoogi ja haridustehnoloogi

351

Kambja Ignatsi Jaagu kool võtab konkursi korras tööle

  • ERIPEDAGOOGI (1,0 ametikohta)
  • PSÜHHOLOOGI (0,6 ametikohta)

Sobival kandidaadil on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või tugispetsialisti kutse.

  • HARIDUSTEHNOLOOGI (0,6 ametikohta)

Sobival kandidaadil on kõrgharidus haridustehnoloogias või informaatikas. Oluline on kõrgtasemel digipädevus, juhendamisoskus ja koostööisus.

Tööleasumine esimesel võimalusel tähtajatu töölepinguga.

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata 15. detsembriks 2023 e-posti aadressil kool@kambja.edu.ee.

Lisateave tel +372 5450 2161 (Marika Karo), kambja.edu.ee.

Kino maale
EelmineKaasava eelarve hääletusel kogusid enim hääli esitatud ideed Ülenurmelt ja Vana-Kuustest
JärgmineKambja valla haridusasutuste töötajad osalevad haridustöötajate hoiatusstreigis