-6.2 C
Kambja
Pühapäev, 03.12.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivToetuse saamiseks tuleb põllumajandusmaa PRIAs kirja panna

Toetuse saamiseks tuleb põllumajandusmaa PRIAs kirja panna

Kõigil põllumajandusmaa kasutajatel, kes soovivad edaspidi saada pindalapõhiseid Euroopa Liidu toetusi, tuleb 15. märtsiks maa Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis ehk PRIA-s deklareerida.

Edaspidi makstakse pindalapõhiseid põllumajandustoetusi ainult deklareeritud maa kohta. Ka loomatoetuste puhul hakatakse jälgima piisava rohumaa olemasolu.

Põllumajandusmaad saavad PRIAs kirja panna nii maakasutajad kui ka maaomanikud. Deklareerimisega annab põllumees PRIA-le ülevaade oma valduses olevate maade kasutusotstarbest. Kirja tuleb panna 2003. aastal kasvatatud põllumajanduskultuuride pind, püsirohumaa ja ajutiselt kasutusest väljas olev põllumajandusmaa.

Seni oli deklareerimine vabatahtlik ja seda sai teha nendes maakondades, mille kohta olid olemas uued, ortofotode põhjal tehtud kaardid. Veebruari alguseks on kogu Eesti kohta olemas uus kaardimaterjal.

Enne deklareerimist peab tootja või maaomanik olema ennast arvele võtnud PRIAs põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris. Registrisse arvele võtmise avalduse saab täita PRIA piirkondlikus büroos.

Põllumajandusmaad saab deklareerida PRIA piirkondlikes büroodes 2004. aasta 15. märtsini. Soovitame PRIAsse minnes olemasoleva kaardimaterjali, näiteks katastriplaani kaasa võtta. Siis on PRIA spetsialistil lihtsam arvutist õige põld või rohumaa üles leida. Registrisse kandmise avalduse ja deklareerimise teatise vorme ning põllumassiivide kaarte saab nii PRIA büroodest kui ka veebilehelt www.pria.ee.

Teraviljatoetuse kaartidest

Seni tuli põllumeestel teraviljatoetust taotledes arvestada põllu suurust katastrikaardil olevate andmete järgi. Kui PRIA inspektorid GPS-seadmetega põlde üle mõõtma sattusid, selgus tihtipeale, et mõõtmistulemused ja katastrikaardil olevad andmed ei lähe kokku. Erinevus katastri kaardil kirjas oleva pindala ja kontrollmõõdistamise vahel tekib siis, kui põllumees ei kasuta teravilja kasvatamiseks kogu kaardil olevat pinda.

Uued PRIA poolt jagatavad kaardid on põllumeestele abiks põllu- ja rohumaa pinna määramisel. Ortofotodel põhinevatel kaartidele on märgitud ka põllumassiivide piirid ning pindala, kusjuures sealt on juba maha arvatud objektid, mille pinda ei saa kasutada põllukultuuride kasvatamiseks, näiteks kraavide perved, suuremad kivihunnikud, puude salud jne.

PRIA pressinõunik Heli Raamets
PRIA piirkondlikes büroo asub Tartus aadressil Kooli 13.

Loetumad