Kellel on Kambja vallas kõige kaunimad kodud?

247

Kätte on jõudnud aeg esitada kandidaate tänavusele Kauni Kodu konkursile.

Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust naabritelt, perekonnatuttavatelt, seltsingutelt ja mittetulundusühingutelt.

Kandidaate võib konkursile esitada iga vallakodanik, teatades sellest vallavalitsusse suuliselt (telefonil 741 6335) või kirjalikult (e-post: vald@kambja.ee; postiaadress: Kesk 2 Kambja 62034 Tartumaa).

Kandidaatide konkursile esitamise tähtaeg on 14. aprill 2008.

Valla volikogu keskkonna- ja korrakaitsekomisjon vaatab esitatud objektid üle ja avalikustab otsuse maikuu vallalehes.

Hinnatakse haljastust (lilled, puud, hekid) ja selle sobivust maastikku, dekoratiivelemente (kiviaiad, skulptuurid, sepised jms) ja üldmuljet.

Võitjate autasustamine toimub vallarahva jaanitulel Kambja pargis.

Kambja vallavalitsus

Kino maale