-0.2 C
Kambja
Esmaspäev, 06.02.2023
2022 oktoober

Kuu arhiiv: oktoober 2022

Naisansambel Lüüra Lõuna-Eesti tuuril

Vahepealsed paar aastat on taidlejatele olnud nukravõitu – alati rõõmu pakkunud külg-külje kõrval laulmine, tantsimine, näitlemine ja pillimäng muutusid ühtäkki justkui sinilinnu püüdmiseks. Koos...

Tutvuda saab Jõeveere puhkeala detailplaneeringuga

1. novembrist 14. novembrini said elanikud tutvuda Jõeveere puhkeala detailplaneeringu eskiislahendusega. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 30. novembril kell 16 Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas, sissepääsuga...

Valminud on Tartumaa arengustrateegia 2040 eelnõu

Arengustrateegia koostamine toimus ajavahemikul mai 2021 – oktoober 2022. Strateegia on Tartumaa omavalitsuste liidu koordineerimisel koostatud maakonna kõigi kohalike omavalitsuste ja partnerorganisatsioonide kokkulepe, mis...

Ettevõtliku neiu julgustükk

Kambja kooli 9. kl õpilane Marta Kurvits julges avalikkuse ees lugeda omaloodud värsse ja pälvis hindajatelt III koha. Sügiseti toimub Tartus kirjandusfestival, mille raames...

Vallavalitsuse istungilt 12.10.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal-, huviharidus ja keskkonnaküsimused. Kinnitati hoolekogude ja koolide koosseisud. Võeti vastu hangetega seotud otsuseid. Anti ülevaade volikogu menetlusse...

Ülenurmel avati Tartu rattaringluse parkla

Täna, 28. oktoobril avati Ülenurmel, Coopi kõrval Tartu rattaringluse parkla. Sellega on hetkel valmis kõik rattaringluse parklad Kambja vallas. Varasemalt avati laenutuspunktid Külitsel ja Tõrvandis,...

Galerii: Harjutati kriisiolukorras toimetulekut

26. oktoobri pärastlõunal harjutati valla erinevates piirkondades kriisiolukorras toimetulekut. Sündmused said alguse Ülenurme Gümnaasiumist. Harjutustesse olid kaasatud kiirabi, politsei ja päästeameti esindajad. „Selleks, et olla...

Konkurss ehitusspetsialisti, vallainseneri ning kultuuri- ja spordinõuniku ametikohale

Vallavalitsus kuulutab välja avalikud konkursid järgmiste ametikohtade täitmiseks: ehitusspetsialist vallainsener kultuuri- ja spordinõunik Kandideerimisavaldus, haridust tõendavad dokumendid ja CV palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 14.11.2022 (vallainsener...

Johannes Kotka sünnipaik saab ERMi museaaliks

ERMi projekt filmib üles kõikide teenekate Eesti inimeste sünnipaigad. Kuna Kambja valda lisandus suvel tähistuskivi meie suurele maadlejale Johannes Kotkasele, sai 9.kl õpilane Mairon...

Kambja vallas harjutatakse toimetulekut kriisiolukorras

Kolmapäeva, 26. oktoobri 2022. aasta pealelõunal harjutatakse Kambja vallas toimetulekut kriisiolukorras. Harjutustesse on kaasatud kiirabi, politsei ja päästeameti esindajad.  „Selleks, et olla valmis hädaolukorras hakkama...