Kutse vallaelanikele: tulge Kambja tervisekeskusesse!

365

Hoone.Inimesele on tervis tema kalleim vara, kuid praegune aeg on keeruline ja võib juhtuda, et tervis ei pea vastu ning vajatakse arstiabi.

Maainimeste tõsised terviseprobleemid on lihaste ja liigeste haigused, südame- ja hingamisprobleemid ning stress – need raskendavad igapäevaeluga toimetulekut. Nende (ja teistegi) hädade süvenedes väheneb töövõime ning sellega kaasneb osaline töövõimetus ja puue, mis määratakse vastava komisjoni poolt.

MTÜ Kambja Tervisekeskus pakub nõu ja abi paljudele

Tervise parandamiseks või vähemalt säilitamiseks vajavad inimesed spetsialistide abi. Kuna probleem on laialdane ja tõsine, otsustasid aktiivsed spetsialistid luua 2009. aasta lõpus valminud tervisekeskuse juurde MTÜ Kambja Tervisekeskuse, kus puudega inimesed oma tervislikku seisundit ning igapäevast toimetulekut parandada saavad.

Keskus tegeleb rehabilitatsiooniga, mida on üsna pikalt käsitletud sotsiaalhoolekande seaduses (§ 11). Tegevuse eesmärgiks on inimeste igapäevaeluga toimetulek, enesetunde ja füüsise parandamine. Paralleelselt füüsilise tegevusega annavad nõu ja abi mitme eriala spetsialistid.

Kuna asjaajamine on inimeste jaoks väga keeruline, püüame selgitada ja nõu anda igal puhul, kui huvi on tekkinud.

Rehabilitatsiooniteenust rahastab ettenähtud piirides Sotsiaalkindlustusamet ning tegutsemine käib ettemääratud reeglite kohaselt.

Kutsume kõiki vallaelanikke, kellel on puue, meile oma toimetulekut ning tervist turgutama. See on nädalane teenindus, mille eest te ise maksma ei pea, kuid mis tõstab teie aktiivsust, tuju ning parandab enesetunnet ja toimetulekut.

Rehabilitatsiooniteenuse kasutajad on rahul

MTÜ Kambja Tervisekeskuses saavad abi kõik, kes (tervise)probleemide tõttu abi vajavad: lapsed, kel on logopeedilised probleemid, astma, allergia vms terviseprobleemid ning puudega tööealised inimesed ja pensionärid.

Esmalt koostame rehabilitatsiooniteenuse taotluse. Pensioniametist saadetakse inimesele vastavalt esitatud taotlusele suunamiskiri, millega ta saab registreeruda meile edaspidisele teenusele.

Kui inimene varem ei ole rehabilitatsiooniteenust saanud, koostame talle rehabilitatsiooniplaani, kus erinevate alade spetsialistid hindavad inimese tervislikku seisundit ning toimetulekut ning terviseprobleeme.

Kui rehabilitatsiooniplaan on pensioniametis kontrollitud ja kinnitatud ning inimesele tagastatud, saame alustada reaalse rehabilitatsiooniteenusega.

Ka need, kellel on rehabilitatsiooniplaan varasemast ajast olemas, saavad meie teenuseid kasutada.

Uus rehabilitatsiooniplaan kehtib maksimaalselt viis aastat ja selle alusel saab igal aastal käia teenusel, võttes eelnevalt pensioniametist uue suunamiskirja. Kui inimene soovib igal aastal rehabilitatsiooniteenust saada Kambjas, ei ole tal endal uut suunamiskirja vaja võtta – see vormistatakse vastavalt inimese soovile meie poolt uueks aastaks ära.

MTÜ Kambja Tervisekeskus saab praegu pakkuda füsioterapeudi teenust (ravi- ja grupivõimlemine, savi- ja parafiinisoojendus, inhalatsioon ehk auruhingamine, käsimassaaž jne), sotsiaalnõustamist, psühholoogilist nõustamist, logopeedi ja eripedagoogi konsultatsioone ning juhendamist.

Seni on teenuse kasutajad jäänud spetsialistide tööga väga rahule. Kompleksne füsioteraapia ja konsultatsioonid spetsialistidega on inimestele mõjunud hästi – ergutavad vaimu ning edendavad kehalist toonust. Meil on olnud juhus, kus nädala alguses kahe kepi toel teenusele tulnud klient unustas nädala lõpul lahkudes oma kepid meile.

Puudega tööealistel (16- kuni 65-aastastel) inimestel on veel võimalus taotleda pensioniametist rehabilitatsiooniks garantiikirja, millega on võimalik saada rehabilitatsiooniteenust nelja lisapäeva ulatuses 51,14 euro eest, kusjuures endal tuleb maksta 5% sellest summast (2-3 eurot). Seega pikeneb rehabilitatsiooniperiood peaaegu kahe nädalani.

Kui inimesele ei ole määratud puuet, kuid ta soovib siiski eelpoolnimetatud teenuseid saada, siis alati on võimalik tulla ka tasulisele teenusele.

Neile, kes on huvitatud tervislikust võimlemisest, on igal kolmapäeval kell 10 väikese tasu eest füsioterapeudi harjutustund, kus lisaks kohapealsele tegevusele on võimalik soovi korral saada juhiseid koduseks harjutamiseks. Info saamiseks võib helistada füsioterapeut Marile telefonil 5804 3516. Füsioterapeudi poole võib pöörduda ka muude tervislike murede korral.

MTÜ Kambja Tervisekeskus asub Kambja alevikus (Aia tn 2, perearsti, hambaarsti, apteegi ja sidejaoskonnaga ühes majas) ning alustas tegevust 2010. aasta suvel.

Eelkõige oma valla elanikele

Praeguseks oleme saanud kogemusi ning selgust abiandmise ja asjaajamise osas ning kutsume vallaelanikke aktiivselt rehabilitatsiooniteenust kasutama.

Rehabilitatsiooniteenust osutavad paljud haiglad, sanatooriumid, puhkekeskused, spaad jne, kuid Kambja Tervisekeskus on vabariigis esimene, mis on loodud vallakeskusesse ja eelkõige oma valla elanike tarbeks.

Kel on asja vastu huvi tekkinud, võib helistada MTÜ Kambja Tervisekeskusse telefonil 5829 2288 või Kambja vallavalitsusse telefonil 741 6205.

MTÜ Kambja Tervisekeskus e-posti aadress on info@kambjatervis.ee ja veebilehe aadress www.kambjatervis.ee (seal on üksikasjalikumalt kirjas ka rehabilitatsiooniteenuse riiklikud kriteeriumid).

MTÜ Kambja Tervisekeskus tegutseb igal nädalal esmaspäevast reedeni. Teenused on põhiliselt hommikupoolikuti. Samal ajal saate kohapeal küsida ka infot.

Registreerimine ja informatsioon Heli Jaametsalt telefonil 5829 2288.

Teeme halli päeva ilusamaks – Sinu tervis on seda väärt!

MTÜ Kambja Tervisekeskus meeskond

Kino maale
EelminePensionäride klubil Tammeke oli igati tegus aasta
JärgmineSeltsitegelased sattusid ootamatult libedale teele