Jalgrattaga sõit peab olema ohutu ja turvaline

1689

Rattad tegid rat-tat-taa…

Skeem: ratturile nõutav varustus.

Käes on kevad, kiirematel on juba jalgratas sõidus, teistel see panipaigast väljatoomisel. Liikluse elavnemisega on taas päevakorras jalgratturite liiklusohutus. Seega paras aeg ratta ülevaatamiseks ja liiklusreeglite meeldetuletamiseks. On oluline, et rattaga sõit oleks ohutu ja turvaline

Nõuded jalgrattale

Vastavalt liikluseeskirjale peab liikluses osaleval jalgrattal olema töökorras pidur, signaalkell, vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane helkur, ees valge helkur ja taga punane helkur olenemata sellest, kas kasutatakse tulesid.

Pimedal ajal või halva nähtavuse korral sõites peab jalgrattal lisaks olema veel ees valge ja taga punane tuli.

Nõuded jalgratturile

Rattaga sõites puudub ratturil kaitsev kest, mis autojuhil auto näol olemas on. Seega sinu ainsaks abiliseks on hoolikalt valitud ning kvaliteedinõuetele vastav varustus.

Jalgratturi esmaseks ohutusvarustuseks on kiiver. Kiiver kaitseb pead kukkumise või liiklusõnnetuse korral. Alla 16-aastased jalgratturid on kohustatud sõites kandma kinnirihmatud kiivrit. Kiiver peab olema paras ning vastama kvaliteedinormidele CE,EN 1078. Vanematel kui 16 on kiivri kandmine soovituslik.

Soovituslikud on ratturi varustuses ohutusvest või erksavärviline riietus, mis aitab autojuhil ratturit paremini märgata nii pimedas kui ka päevasel ajal sõites.

Liikluses osalev rattur peab alati endale teadvustama, et just tema on liikluskeerises nõrgem pool.

Liikle ohutult!

  • Iga liikleja peab järgima liiklusseaduse nõudeid, olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega, olema liikluses hoolikas ja ettevaatlik ning tagama liikluse sujuvuse.
  • Jalgratturil on lubatud sõiduteed ületada ülekäigurajal sõites, kuid jalgratturil ei ole teiste sõidukijuhtide suhtes eesõigust. Seega ohutum on ületada ülekäigurada ratast käekõrval lükates.
  • Jalgrattur ei tohi kõnniteel sõites jalakäijat ohustada ega takistada, jalakäija vahetus läheduses tohib jalgrattaga sõita jalakäija tavakiirusega.
  • Juht (loe jalgrattur) ei tohi olla joobes ega sellises haigus- või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude täpset tajumist.

Lõuna politseiprefektuuri piirkonnapolitseinik Argo Lääts

 


Kas sõidad jalgrattaga eeskujulikult või hõivad kõrvuti sõites suure osa sõiduteest?
Kas trenni tehes on su rattal signaalkell ja helkurid (ka kodaratel) ning sa ei ületa ristmikku punase fooritulega?
Kas oled kohanud rattaga sõitmas prominentsest isikut, kelle rattal on puudu helkurid ja signaalkell; kes koos saateautoga kaldub kõrvale liiklusseaduse nõuetest, kuid samal ajal saateautol ei põlegi alarmsõidukile kohaselt vilkurid?

Kino maale
EelmineÜlevaade vallavolikogu aprilliistungil otsustatust
JärgmineKiisa mäel hukkunud ratturit meenutati mälestussõiduga