Valla nime soovib muuta 1604 hääletanut

1698

Kambja nime all soovib jätkata 764 inimest, Ülenurme nime soovib aga 1604 elanikku selgus vallavalitsuse poolt korraldatud rahvaküsitluses. 8044 hääleõiguslikust isikust käis hääletamas vaid 2368.

Rahvaküsitlus valla nimeküsimuses

Kambja valla rahvaküsitluse läbiviimiseks on koostatud küsitluses osalejate nimekiri kuhu on kantud 8044 isikut.

5-15. veebruaril toimunud elektroonilisel hääletusel osales 1743 isikut.

Kambja vald nime poolt hääletas elektrooniliselt 466 isikut.

Ülenurme vald nime poolt hääletas elektrooniliselt 1277 isikut.

 

17-18. veebruaril osales küsitluses 625 isikut

Välja anti 625 küsitluslehte.

Kambja vald nime poolt hääletas 297 isikut.

Ülenurme vald nime poolt hääletas 327 isikut

Kehtetuid küsitluslehti oli üks.

 

Küsimusele: „Kas valla nimeks saab Kambja vald või Ülenurme vald ?” hääletas kokku nime Kambja vald poolt 763 isikut (32 % küsitluses osalenutest) ja nime Ülenurme vald poolt 1604 isikut (68 % küsitluses osalenutest).

 


Kambja valla veeb: Rahvaküsitluse tulemused

Kino maale
EelmineNädalavahetusel saab vallamajades valla nimeküsimuses hääletada
JärgmineLoomakasvatustoetuste taotlemiseks tuleb kasutada e-PRIAt