Tulekahju liistuvabrikus

150
Päästeauto sisenemas Kambja liistuvabriku tootmisalale.

Reedel kella 10.25 ajal põles Kambja alevikus Puiestee tänaval liistuvabriku katlamaja sein ja katusealune. Päästjad hoidsid ära tule leviku hoone kahekorruselisele olmeruumide osale ning kustutasid põlengu kell 13.04. Päästetöö juhi esialgsel hinnangul sai tulekahju alguse katla korstna juurest. Õhtul käisid päästjad kustutamas katlamaja taas süttinud saepurupunkrit.

Kino maale