Kutsume üles tunnustama täiskasvanud õppijaid

44

Kutsume üles kuni 30. maini esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias – aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja

Ootame kõiki inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid inimesi, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu.

Tartu maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatori sõnul on annab konkurss võimaluse esile tõsta õppivaid täiskasvanuid, õppimist väärtustavaid organisatsioone ja  kogukondlike õppimist soosivaid tegusid. Eelmisel aastal esitati Tartu maakonnas 26 kandidaati. Mõelge ehk on teie tutvusringkonnas mõni tubli õppija või väärib tunnustust mõni koolitaja, kelle koolitusest hiljuti näiteks veebis osa saite või vääriks tunnustust hoopis teie tööandja, kes on pakkunud enesetäiendamise võimalusi. Märgakem ja tunnustagem oma maakonna inimesi.

Eelmise aastal oli meie maakonna aasta õppija Marili Uluots, kes asus loodus- ja reaalteaduste õpetajaks õppima Eesti Töötukassa programmi „Tööta ja õpi“ toel, õppis lisaerialana informaatikat, lõpetas 2020. a cum laude ja jätkab õpinguid magistriõppes. Marili sõnul on see, et inimene tänapäeval õpib, on lihtsalt paratamatus, õppimine teeb elu huvitavaks ja sunnib mugavustsoonist välja. Märkimisväärne on ka see, et kõik Marili pereliikmed on õppija rollis.

Tunnustamiskonkursiga soovime lisaks tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad tegevused, kus löövad kaasa aktiivsed kogukonna liikmed.

Konkursi raames otsime ja tunnustame ka täiskasvanute koolitajaid, kes on koolitajana tegevad avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris ning kes toetavad täiskasvanud inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil.

Õppijasõbraliku tööandja kategoorias soovime esile tõsta neid organisatsioone, kus toetatakse süstemaatiliselt töötajate arengut ja innustatakse õppima, luuakse tööpraktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri, sh oskuste kaasajastamist, investeeritakse töötajate ümberõppesse.

Kõigi maakonna kandidaatide seast selgitatakse välja maakonna esinumbrid, kes saavad tunnustatud maakonna haridustöötajate tänusündmusel 30. septembril. Maakonna laureaatide seast teeb valiku üleriigiline komisjon. Aasta õppijat, koolitajat ja õpitegusid tunnustatakse 8. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis on traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast.  Aasta õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 14. oktoobril Eesti Tööandjate Keskliidu majas toimuval sündmusel. Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 6. – 15. oktoobrini juba 24. korda ja selle eesmärk on tõsta esile täiskasvanuna õppimine.

Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames. Konkursi korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE-ga ja Eesti Külaliikumisega Kodukant

Kandidaate saab esitada 30. maini 2021 www.andras.ee/tunnustamine

Lisainfo:

Ena Drenkhan

Tartumaa täiskasvanuhariduse koordinaator

Tel 5291431

E-post enadrenkhan@gmail.com

Kino maale