Maakondlik võistlusmäng „Targad ja osavad” pühendus metsale

929

 

22. jaanuaril toimus Kambja koolis maakondlik „Tarkade ja osavate” võistlusmäng II klassi õpilastele, mille teemaks oli „Meie mets”. Eelmisel õppeaastal toimus võistlus Puhja koolis, kus meie kooli võistkond saavutas esimese koha ja sai seega sel õppeaastal ürituse korraldamise õiguse.

Võistlusel osales Tartumaalt 17 erinevat kooli ning 18 kolmeliikmelist võistkonda. Meie koolist osalesid Madli Jürimäe, Liisa Tubin, Grete Liis Prants.

Võistlusel tuli lahendada väga erinevaid ülesandeid: tunda ära loomi nahka katsudes või topiseid vaadates; puutüve ketaste järgi puid määrata; tunda ära loomade- ja lindude hääli; mõistatada loomadega seotud mõistatusi; pimekastis loodusega seotud esemeid ära tunda ning vastata paljudele loodusega seotud küsimustele. Lõpetuseks pidi iga võistkond meisterdama plakati olemasolevaid vahendeid kasutades,

Žüriisse kuulusid ja punkte andsid meie kooli õpetajad. Teiste koolide õpetajad said oma punkti anda parimale plakatile. Sel ajal, kui lapsed töötubades osalesid, said teiste koolide õpetajad kätt proovida plaatpillide mängimisel. See õnnestus neil nii hästi, et ürituse lõpus olid õpetajad valmis lastele ühe loo esitama.

Lisaks heale koostööle õpetajate meeskonnas olid ürituse õnnestumisel suureks abiks õpilasesinduse liikmed, kes abistasid võistlevaid õpilasi kooli ruumides orienteerumisel, ürituse jäädvustamisel ning punktide sisestamisel.

Võistlus meeldis meie külalistele väga.

Ave Sillaste
Kambja kooli õppealajuhataja

Kino maale
EelmineNoortevaldkonna tunnustussündmus tõi ühe laureaadi tiitli ka Tartumaale
JärgmineOstan ahjuküttega maamaja