Pöördumine

454

…kõik ei mahu marjamaale
eurotähti mõlkima

enamus jääb karjamaale
põhiseadust tõlkima …

Maria Martin

Lugupeetud Kambja valla elanikud, kes te möödunud sügisel mind Kambja vallavolikogusse valisite!
Kümmekond teie seast on minult küsinud, kuidas 14. septembri rahvahääletusel käituda. Loomulikult on teie seas rohkem neid, kes on oma otsuse (kas “ei”, “jaa” või koju jäämine) ammugi teinud. Vallalehele kirjutama ajendas mind tõsiasi, et küsima on tulnud needki, kes (tõenäoliselt) tookord mind ei valinud.

Tõepoolest, raske on tänasel Eestimaal aru saada, kes räägib tõtt, kes valetab, kes teeb tellimustööd või kelle huvid tegelikult mängus on. Eestlus aga käib väljasuremise teed. Eriti murelikuks teevad mind meie juhtide küünilisus ja oma rahvast eemaldumine. Soovite näiteid?

  1. EV põhiseaduse §123 sätestab, et Eesti ei sõlmi põhiseadusega vastuolus olevaid välislepinguid. Meie juhid küsivad põhiseaduse muutmiseks luba alles siis, kui tegu tehtud, allkirjad Eesti nimel antud ja meie kõik juba Euroopa Liidu (EL) haardes. Eelolev referendum on eesti rahva otsene petmine, kuna põhiseadust tahetakse muuta tagantjärele.
  2. EV põhiseaduse §1 ütleb, et meie iseseisvus on aegumatu ja võõrandamatu. Meie presidendi, peaministri ja Riigikogu esinaise 25. juuni ühisavaldus aga maalib iseseisvast Eestist õnnetu pildi ning pakub paremat elu EL-i koosseisus. Muuseas, meie karistusseadustiku §235 ütleb, et Eesti iseseisvuse vastu suunatud tegevus on kuritegu. Nagu näha, meie juhtidele see seadus ei kehti. Meie iseseisvus tähendab, et põhiseaduse järgi ei saa Eesti Vabariiki muuta mõne teise riigi liitosaks, liitriigi osariigiks. Ta peab jääma iseseisvaks riigiks, mille üle ei tohi olla mingit teist kõrgemat juhtivat võimu.
  3. Tegelikult saadakse põrsas kotis. Kui me anname referendumil nõusoleku Eesti põhiseaduse täiendamiseks, ei tea keegi, millised EV põhiseaduse sätted tegelikult muutuvad. Minu arvates on lausa kuritegu, et suures liitumisetuhinas on Eesti riik juba ette heaks kiitnud EL-i uue põhiseaduse, mis valmib alles detsembris (!) ja mis võib vahepeal muutuda meie jaoks surmalõksuks!
  4. Uue massilise migratsiooni oht. EL-is on topeltkodakondsus. Igal kodanikul on liikumis- ja elamisvabadus EL-i sisepiirideta alal. Kas kujutate ette, mida see kaasa võib tuua?
  5. Eesti keele ja rahvusliku identiteedi kõrvale asub “Euroopa identiteet”, mis eestluse järk-järgult lämmatab. Kuigi eesti keel omandab formaalselt EL-i ametliku keele staatuse, kaitseb EL umbkeelsete õigust mitte osata Eestis eesti keelt!
  6. Liitumisleping lubab maa müügil teha kitsendusi veel kuni 7 aastat. Edaspidi on tõenäoline, et suuremat ostuvõimet omavad võõramaalased ei valluta enam Eestimaad tule ja mõõgaga, vaid saavad selle kätte täiesti seaduslikul teel. Mõelge, mida see tähendaks?!

Ehk aitab näidetest.

Hirm ja saamahimu on kõige halvemad nõuandjad millegi tegemiseks või tegemata jätmiseks. Kuid just petlike lubaduste ja hirmutamisega püütakse meid veenda EL-iga ühinema. Meile öeldakse, et kui me seda ei tee, siis jääme vaeseks, rumalaks, muu maailma poolt kõrvaletõrjutuks ning unustatuks. Ja kui me siis oma jõuetuses maas lamame, tuleb vene karu ja sööb meid ära.

Mina aga usun, et Eestil on veel see jõud ja need võimalused, et rahumeelselt iseseisva riigina edasi minna. Leian, et meil on õigus ISE määrata oma eluviisi, ISE otsustada vahetult meid endid puudutavaid küsimusi ja ISE valida omale koostööpartnereid ja sõpru. Iseseisvuse loovutamisega need võimalused oluliselt ahenevad või muutuvad olematuks.

Kutsun teid üles austama kehtivat Eesti Vabariigi Põhiseadust, mis ei luba meil loovutada oma iseseisvust!

Volikogu liige Heiki Kortspärn

Toimetuselt: Heiki Kortspärna pöördumist avaldades peab vallalehe toimetus vajalikuks rõhutada, et tegemist on üksnes autori isikliku arvamusega, mis ei väljenda Kambja vallavalitsuse kui lehe väljaandja ega toimetuse vaateid. Teistelt autoritelt Euroopa Liidu poolt või vastu kirjutatud kaastöid ei laekunud.

> «Kas Teie olete Euroopa Liiduga ühinemise ja Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse vastuvõtmise poolt?»

> Pöördumine

> Dilemma

> Vallasisesed bussiringid rahvahääletuse päeval

> Valik on Sinu: kas JAH või EI Euroopa Liidule

Kino maale
EelmineDilemma
Järgmine«Kas Teie olete Euroopa Liiduga ühinemise ja Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse va