Vallavalitsuse majandusnõuniku töised tunnid

395

Tunnustus vaevanägijale: Kui eelmise aasta septembris avati Kambja staadion, sai Enno Soodla maavanem Eha Pärnalt tänukirja. Foto: Heigo Mägi.

  

Muljeid ja tähelepanekuid Enno Soodla suvehommikust teisipäeval, 5. juulil 2005

Päikeseküllasusest sillerdaval hommikul sisenen mõni minut enne kella kaheksat vallamajja: majandusnõunik Enno Soodla avaldas soovi uue koolimaja mõnede ruumide sisustamise osas veel kord nõu pidada.

Hommik on noor. Vallamajas valitseb vaikus. Majandusnõunik ongi ilmselt esimene ja ainus vallaametnik, kes oma kabinetis juba tööd teeb. Hiljem ta mainib, et on tulnud kõigil vallavalitsuses töötamise aastail alati reeglina kella seitsme paiku kohale – „värske peaga“ läheb paberi- ja mõttetöö kiiremini ja üksinduses saab segamatult keskenduda.

Töine varahommik

Kui kabinetti astun, tõstab Enno Soodla parasjagu „töötluses“ olnud dokumendihunniku kiiresti enda eest veidi kõrvale, et teha ruumi meie arupidamisega seotud ruumide plaanidele. Hakkame mööblifirma poolt meie näpunäidete järgi joonestatud ja mitmel korral korrigeeritud lahendusvarianti uuesti läbi vaatama: kas kõik vajalik on ikka olemas? kas kõik tellitav on ikka vajalik?

Majandusmehe kommentaarid annavad mõista, et ta on teinud juba põhjalikku eeltööd mööblipakkumisega tutvumisel ning soovib nüüd tagasiside eesmärgil enda ja minu arusaamu kõrvutada.

Niikaua, kui ma jooniste üle isekeskis mõtteid mõlgutan, süveneb Enno Soodla taas dokumendihunnikusse – kontrollimist vajavad ehitusorganisatsioonidelt saadud arved, müügipakkumiste kalkulatsioonid, lepingute tekstid…

Ehitamise ja sisseseade soetamisega seotud dokumente laekub tänavu Kambja vallavalitsusele ohtralt, sest ehitustöö käib mitmel rindel. Kõige suurem objekt on mõistagi valmiv koolihoone. Lasteaias tehakse remonti, et sügisel avada uus rühm. Iga rühma mudilastele rajatakse õue eakohased mänguplatsid. Ka Kambja noortekeskuse poolt algatatud vana lasteaia hoone remontimist ja aleviku kortermajade vahele mänguväljaku rajamist toetab vallavalitsus nii raha kui tööde teostamise organiseerimisega.

Kavandamisel on spordihoone remont.

Enno Soodla on jõudnud oma vaatlustööga dokumendini, milles midagi jääb arusaamatuks või vajab täpsustamist. Ta haarab telefonitoru ja nõutab firma esindajalt selgitusi. Kui lõplik selgus majas, kinnitab helistaja telefonitorusse, et on päri asjade sellise käiguga.

Kui olen mööblipakkumise läbi vaadanud, teeme Enno Soodlaga selles vajalikud korrigeerimised. Nendest annab ta koheselt ka mööblipakkujale telefonitsi teada. Firma lubab kiiresti vormistada ja allakirjutamiseks saata tellimislepingu. Üks tubli sammuke uue koolimaja valmimise nimel on taas astutud.

Tööpäev kogub tuure

„Abilist oleks vaja,“ nendib majandusnõunik, kui hakkab tähtsate paberite lasus taas mõningast korda looma. Vallavalitsusele kui uue koolimaja tellijale on kindlasti hea ja vajalik, et hoone ehitamine on kulgenud Enno Soodla kindlakäelise suunamise ja kontrolli all. Asjaosaline tunnistab, et nõnda mahuka objekti ehitamine on tõesti keeruline. Saadud kogemustele viidates muheleb ta samas: „Järgmist koolimaja oleks kindlasti lihtsam ehitada.“

Peaaegu tunnike on kulunud märkamatult. Sagedasti helisev telefon annab aimu sellest, et tööpäev on saanud mujalgi hoo sisse. Majandusnõunikuga otsivad sidet nii vallaelanikud kui ehitusfirmade esindajad.

Valla majandusjuhil endalgi tuleb tihti telefoninumbreid valida. Et pidevalt vajaminevad numbreid kergesti leida, on ta koostanud isikliku „telefoniraamatu“.

Et Enno Soodla pole sel hommikul oma kabinetist ninagi välja pistnud, tuleb vallavanem Ivar Tedrema teda külastama. Kui uudised vahetatud, kasutab majandusnõunik sobivat võimalust ning esitab vallavanemale kinnitamiseks vajalikud lepingud ja arved. Ehkki paberid on juba väga põhjalikult üle kontrollitud, ilmutab ka vallavanem nende suhtes täit tähelepanu. Üldiselt kiidab ta majandusnõuniku „sõelast“ läbi käinud otsustused (dokumendid) heaks, kuid eks kuuluvad sellise asjatoimetuse juurde ka mõningad kommentaarid ja eriarvamused.

Päev jätkub, tööd jätkub

Viimaks jõuab kätte vaba hetk, mil võime majandusnõunikuga sõita uue kooli ruumidesse paari asjaolu täpsustama. Teel põikab Enno Soodla korraks lasteaeda remonditööde kulgu hindama. Seal selgub, et kiiresti tuleb Mäekülas elavale majandusjuhatajale sõna viia – ehitusmehed tahavad keldrisse pääseda.

Koolimajast tagasiteel sõidab Enno Soodla kortermajade vahele, et oma silmaga näha, kuidas on alanud mänguväljakute rajamine. Parasjagu kooritakse kopaga huumuserikast mullapinda. Majandusnõunik saadab mullakoormad Kesk tänava ja Võru maantee nurgal asuvale platsile, kust alles hiljuti vallavalitsuse eestvõttel lammutati näotuks muutunud hoone.

Kui värskete mullahunnikute juurde jõuame, tutvustab Enno Soodla vallavalitsuse kavatsusi: „Krundi poepoolsesse serva tuleb korralik parkla, ülejäänud ala läheb muru alla. Kambja jalakäijate ohutuma liiklemise tagamiseks tuleb kindlasti teha Kesk tänava äärde kõnnitee, mis enne Jäägripesa suunaks inimesed paremale üle platsi. Uue parkla kõrvalt saaks taas kõnniteed mööda ohutult poeni.“

Jätan Enno Soodlaga selleks korraks hüvasti. Kolm suvist tundi on kulunud kiiresti, kuid tööpäev jätkub.

Ja tööd jätkub…

Toivo Ärtis

Kino maale
EelmineRaamatukoguhoidjad nautisid suve
JärgmineMajandusnõunikule Koolipapa tiitel?