Ohutu liiklemise põhitõdedest sünnib turvalisus

420

Sügise saabudes halveneb teedel-tänavatel nähtavus ning teed muutuvad vihmast ning lumest libedaks. See teeb liiklemise keerulisemaks, kuna kaasliikleja manöövreid ja ootamatuid liigutusi on raskem õigel ajal märgata ning neile reageerida.

Helkur on elude päästmiseks

Helkur teeb inimese pimedas nähtavaks juba 130-150 meetri pealt, ilma helkurita märkab autojuht jalakäijat aga umbes 30 meetri pealt.

Pikk vahemaa annab juhile aega pidurdamiseks ja jalakäijast ohutult möödumiseks. Eriti oluline on helkur maapiirkonnas, kus muu valgustus tihti puudub.

Helkur on elude päästmiseks, mitte politsei jaoks.

Jalakäija peab arvestama, et pimedas on ta halvemini nähtav. Jalakäija peab seda ka liikumisel arvestama – näiteks tee ületamisel, kui auto tulede abil on raske auto kaugust hinnata, on parem pigem oodata, mitte tormata teele. Arvamus, et kui mina jalakäijana näen sõidukit, siis peaks juht ka mind märkama, on vale.

Avariis jääb kannatajaks pooleks alati jalgrattur või jalakäija.

Ratastel liiklemine turvaliseks!

Jalgrattal peab põlema pimedal ajal nõuetekohane valge tuli ees ning helkurid peavad olema taga ja külje peal.

Kasuks tuleb ka taga põlev punane tuli.

Jalgrattur peab arvestama sõidukile kehtivaid nõudeid, sest ta on juht ning vales kohas sõites ei oska autojuht temaga arvestada. Samuti ei tohi jalgrattal vändata joobes peaga.

10- kuni 15-aastasel jalgratturil peab olema ohutu liiklemise reeglite tundmist tõendav juhiluba.

14-15-aastasel rolleri/mopeedijuhil peab olema juhiluba, alla 14-aastased ei tohi mopeedi/rolleriga sõita. Peas peab olema kiiver. (Tihtipeale sõidavad rolleritega lapsed – mitmekesi sadulas ja ilma kiivriteta.) Kui laps ei ole läbinud liiklusõpet, ei oska ta arvestada reaalse liiklusega ja jalgrattast võimsama sõiduvahendi käitumisega.

Politsei kontrollib liikluseeskirja täitmist nii põhi- kui kõrvalteedel, et tagada turvaline liiklemine. Eelkõige peab iga liikleja ise olema tähelepanelik ja teistega arvestav.

Lapsevanemad peaksid oma lastele meelde tuletama ohutu liiklemise põhitõed ja ka ise liiklemisel eeskujuks olema.

Lugupidamisega Raivo Kiuru

Kino maale
EelmineMälestame
JärgminePolitseiinfo vahejuhtumitest Kambja vallas