0.9 C
Kambja
Teisipäev, 31.01.2023

Nr 1 (282)

URBACT on lõppenud? Ei, läheb edasi!

URBACT (koostöine ja innovaatiline haridusvõrgustik) see on imelihtne, sest seda tõlkida pole vaja. See on projekt sõprade leidmiseks, nendega koos õppimiseks ja tegutsemiseks. Projekti...

Aarike hooldekeskust asub juhtima Marika Tirmaste

Aastavahetus tõi kaasa muutused Aarike hooldekeskuse juhtimises. Asutust enam kui 30 aastat juhatanud Elle Ott andis teatepulga üle Marika Tirmastele. Marika Tirmaste omab töökogemust Viljandi...

Kambja Kultuur ja Sport loob terviklikud võimalused nii spordi- kui kultuuritegevuseks

Möödunud aasta viimasest kuust tegutseb Kambja Kultuur ja Sport, mis vallavalitsuse hallatava asutusena pakub elanikele vajalikke spordi- ja kultuuritegevusi. Moodustatud asutuse juht on Rauno Kiuru,...
Inimesed labitadega liivakasti korrastamas, taamal lapsevanker, ealmud.

Vilgas külaelu toob inimesed aina rohkem külaplatsile kokku

Soinaste küla (selle osa, mis jääb Rehepapi teed pidi linnast tulles paremale) rahvas on iga aastaga aina aktiivsem ning möödunud aasta lõpuks tõi see...
õpetaja keskel, õpilased diplomitega küljel

Muusikakoolis

A. Russaku nimelisel noorte pianistide 2022. aasta konkursil Tartu I muusikakoolis said Ülenurme muusikakooli õpilased auhinnalisi kohti: RASMUS ROSENBERG - II koht ja eripreemia väga...

Korraldatud jäätmeveost

1. veebruaril alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells. Hõlmatud on köögi- ja sööklajäätmed, vanapaber, pakendijäätmed (plast, metall, tetra), klaaspakendid (pudelid, purgid), suurjäätmed, aia-...
Saalitäis eakaid plaksutamas.

Eakad kohtusid Reolas jõulupeol

GALERII: Eakate jõulupidu. Fotod: Marko Ojakivi Üle mitme aasta said Reola kultuurimajas toimunud jõulupeol kokku valla eakad. Ammuste sõprade ja tuttavatega nauditi meeleolukat Artur Raidmetsa...
Päkapiku mütsiga naine ja neiu.

Taaskohtumine jõuluootuse ajal

Suur rõõm oli paariaastase vaheaja järel taas võõrustada kogukonnarahvast 2. advendi õhtul Kuuste koolimajas. Teadupärast mõjub sunnitud katkestus igasugusele traditsioonile halvasti, aga õnneks oli...
Tänu avaldamine, lillelde üleandmine.

Vana-Kuuste külapidude traditsioon tähistas juubelit

5. detsembril 25 aastat tagasi toimus viimase veerandsaja külapidude traditsiooni sisse juhatanud meeleolukas koosviibimine. Kogukonnarahvale ja ka kaugemalt saabunud külalistele mõeldud kindla tegevuskavaga peoõhtu...
8 naist esinemas naisansamblina kultuurimaja laval.

Kaks aastakümmet kõrvurõõmustavaid elamusi

Lõppenud aastasse jäi meie valla ühe vahva lauluseltskonna nooruslik juubel – Reola kultuurimaja naisansambel SO-LE jõudis küpsemasse neiuikka. Ilusa sünnikuupäevaga – 2002. aasta 22....
Koor esinemas, dirigent juhatamas, jõulukuusk saali nurgas.

Kambja segakoor Läte toimekas detsember

Paljudel muusikutel on detsember tegemisi täis, toimub kauneid kontserte ilusates paikades. Jõulukuu oli toimekas ka Kambja segakoori jaoks. Tegelikult oli seda kogu sügishooaeg, sest...
Kultuurimaja lava kinoekraaniga.

Reolas saab kino

Käesolevast aastast on huvilistel üle 25 aasta võimalus vaadata Uhtil, Reola kultuurimajas uuemaid Eesti filme suurelt ekraanilt. Esimene kinoseanss Uhtil toimub 18. jaanuaril, mil linastub...

Vallavalitsuse istungilt 21.12.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu, maa-, sotsiaal- ning haridusküsimused. Otsustati maksta toetusi mittetulundusühingule ja korteriühistutele. Antud projekteerimistingimused Tõrvandi alevikus Papli 4 moodullasteaia projekteerimiseks Uhti külas...

Vallavolikogu andis vallavalitsusele ülesandeks valmistada ette Tõrvandi Kooli uus ehitushange

21. detsembril toimunud Kambja Vallavolikogu istungil otsustati anda vallavalitsusele ülesandeks valmistada ette Tõrvandi põhikooli uus ehitushange. Sügisel 2022 läbiviidud hange ületas oluliselt eeldatavat ehitusmaksumust...

Vallavalitsuse istungilt 14.12.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu, maa-, sotsiaal-, haridus- ning huviharidusküsimused. Anti projekteerimistingimused Sirvaku külas Jamsi kinnistule abihoone projekteerimiseks. Rahuldati OÜ Albatrek taotlus elamumaade osas, kandes PlanS...

Vallavalitsuse istungilt 07.12.2022

Päevakorras olid ehitus-, maa-, sotsiaal-, huviharidus-, keskkonna-, ja haridusküsimused. Jagati haldusülesandeid asutusele Kambja Kultuur ja Sport. Antud ehitusload Lemmatsi külas Arako tee 20 abihoone püstitamiseks ...

Maadluslapsed edukad Tartumaa meistrivõistlustel

Mitmetele Ülenurme maadlustrenni lastele olid maakondlikud noorte meistrivõistlused esimesed. Kokku osales 70 maadlejat. Ülenurme oli esindatud 11 julge poisi ja tüdrukuga. Lapsed said nii häid...

Vallavalitsuse istungilt 30.11.2022

Päevakorras olid ehitus-, maa-, keskkonna-, sotsiaal- ja huviharidusküsimused. Kehtestati infolehe Kambja Valla Sõnumid hinnakiri. Antud ehitusload Lemmatsi külas Arako tee 20 üksikelamu püstitamiseks Lemmatsi külas...