Kaks aastakümmet kõrvurõõmustavaid elamusi

358
8 naist esinemas naisansamblina kultuurimaja laval.
20 aastat naisansamblit SO-LE: Pildil vasakult ansambli juhendaja Ülle Parts, Merike Sarnit, Karin Peda, Astrid Oja, Mirja Ostrat, Maire Sakk, Anne Oona ja Merle Varik. Foto: Tauri Anni

Lõppenud aastasse jäi meie valla ühe vahva lauluseltskonna nooruslik juubel – Reola kultuurimaja naisansambel SO-LE jõudis küpsemasse neiuikka. Ilusa sünnikuupäevaga – 2002. aasta 22. november – ansambli kakskümmend tegutsemisaastat on täidetud usinate lauluproovitundide ja elamuslike esinemistega. Algusest peale on laulunaisi juhendanud Ülle Parts, kelle meenutuste toel teeme siinkohal põgusa tagasivaate ansambli tegevusaastatele.

„Ansambli kutsus kokku tolleaegne Reola kultuurimaja juhataja Silvi Neps ning meie kossseisus oli algul 4 lauljat – Karin Peda, Maire Sakk, Anne Oona ja Silvi Neps ning juhendajaks kutsus Silvi minu. Esimene esinemine oli 22. veebruaril 2003 Reola kultuurimajas Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel ning teine sama aasta mais emadepäeval taas kodukultuurimajas.

Edaspidi esinesime ülevallalistel üritustel – memme-taadi jõulupeol, külatuuridel, jaanipäevadel, augustisimmanitel, vabaõhuüritustel Ülenurme põllumajandusmuuseumis. Kaugemad esinemised on olnud Slovakkias folkloorifestivalil, Ruhnu saarel koos Reola naisrahvatantsurühmaga, Vormsi saarel, Järvselja jahilossis koos Ülenurme rahvamuusikaansambliga. Muusikalist külakosti oleme viinud Tartu, Aarike ja Uderna hooldekodusse. Korduvalt oleme esinenud Kuremaa lossis ansamblite päevadel ja Kambja Lüüral. Meeldejäävaid ülesastumisi on olnud Priiuse seltsimajas, Kihnu ja Luunja kultuurimajas, Külitses mõttetalgutel, Augustiunetuse festivalil Pärnu mesindusseltsi saalis, vanima Postimaja pulmanäitusel, Kilingi-Nõmme kohvikklubis, kus õhtujuhiks oli Peep Taimla. Jõulude ajal oleme laulnud Peetri, Võnnu, Räpina, Kambja, Nõo kirikus advendikontserditel, advendiüritustel Ülenurmes, Luunjas, Roiul. Tippsündmuseks on olnud esinemine Tartu Raekoja saalis, kus kuulamas-tänamas oli ka linnapea, ning esinemine Tartus Ajaloomuuseumis koos Silvi Vraidiga. Positiivset tagasisidet ja tunnustust on olnud rohkesti ning see on andnud meile indu ja tahet jätkuvalt oma laulurõõmu teistega jagada.

Repertuaar on ansamblil olnud mitmekülgne: rahvalaulud, estraad, Horoskoobi-aegade laulud, meloodiad muusikalidest, koorilaulude arranžeeringud. Seadeid lauludele olen ka ise teinud. Lauludele saateks on olnud erinevad pillid – lisaks klaverile kannel, akordion, viiul, kitarr, mis meie esituse veelgi helisevamaks on muutnud.

Laulame laule, mis meie hinge puudutavad ja mälestusi alles hoiavad, sest muusika on rõõmu jaoks!

Täname kõiki lauljaid, kes meiega 20 aasta jooksul koos on laulnud!“

Reola kultuurimajas peetud mõnusal sünnipäevapeol oli laulunaisi õnnitlemas ja tunnustamas ka ansambli kokkukutsuja Silvi Neps, kes õnnesoove üle andes ja tunnustussõnu lausudes meenutas ansambli algusaegasid ja muuhulgas sedagi, et kuulas esinemisi hea tulemuse nimel algusest peale ka ise üsna nõudliku kõrvaga.

Ansamblit tutvustades oli kiidusõnadega helde ka õhtu juht Saidi Tammeorg: „Nii hea kõlaga laulu kuuleb harva!“ Hilisemas vestluses lisandus temalt veel täpsustusi: „Ansambel kõlas suurepäraselt kokku, akordid olid puhtad, mõnus pehme tämber hellitas kõrvu. Lavalt kiirgas soojust ja positiivsust – oli tõeliselt ilus kontsert, südantsoojendav ja meelirõõmustav.“ Kuivõrd Kambja kultuurikeskuse juhtimisele lisaks dirigeerib Saidi veel ka mitut koori, võib tema hinnangut kahtlemata vägagi kaalukaks ning asjatundlikuks hinnata.

Palju häid sõnu laususid nooruslikule juubilarile ja tema juhendajale Üllele teisedki õnnitlema tulnud peolised, laululise tervituse kandis ette Tartu Postimaja naiskoor Linda, kelle juhendajaks samuti Ülle Parts.

Oli õdus ning kodusoe lauluõhtu, mis jätkus mõnusasti ansambli Veskikivi tantsumuusika saatel. Erilist pidulikkust tõi saali professionaalne valgustus, mille eest hoolitses meie kultuurimajaga vägagi tihedasti seotud Karel Kansvein ja tema OÜ Xell-light. Lauljaid helindas OÜ Maestoso. Aitäh kõigile asjaosalistele hubase õhtu eest, ansambli juhendajale Üllele ning SO-LE lauljatele pikki helisevaid lauluaastaid ja rohkesti rõõmu ühistest ettevõtmistest!

Maire Henno

Naisansambel SO-LE

Lauljad: Merike Sarnit, Karin Peda, Astrid Oja, Mirja Ostrat, Maire Sakk, Anne Oona, Merle Varik, juhendaja Ülle Parts.

Pika tegutsemisaja jooksul on ansambli koosseis aeg-ajalt ka muutunud. SO-LEs on laulnud veel Anne Raamat, Esta Otti, Tiina Täht, Tiia Zeigo, Maimu Pärn jt.

 

Kino maale
EelmineKambja segakoor Läte toimekas detsember
JärgmineVana-Kuuste külapidude traditsioon tähistas juubelit