„Küllakutse kirjanikult“ on  Kambja raamatukogu ja B. G. Forseliuse seltsi noortekogu koostöine algatus, milles esitatakse  Kambja piirkonna õppurnoortele üleskutse võtta sel suvel aega ning leida tahtmist, et kinkida endale lugemiselamusi – nii sisukat enesearendamist, rikastavat mõttelendu, julgustavaid eeskujusid, uusi teadmisi, tasakaalustavaid argumente, ehedaid emotsioone, aga ka kõike muud toredat, mida ikka ja alati raamatutest võib ja saab  ammutada.

Suvist lugemishuvi  ja -harjumust populariseeriva algatuse nimeks olevat  sõnapaari „küllakutse kirjanikult“ võib tõlgendada mitmeti. Kui üldisemalt või filosoofilisemalt läheneda, siis iga kirjaniku iga raamat on oma olemuselt küllakutse lugejaile. Kirjanik avab igas teoses lugejaile oma mõttemaailma, jagab nendega oma aateid ja vaateid ning ootab neid nii kaasa mõtlema kui edasi mõtisklema.

Kambja noorrahva lugemisharjumust virgutava algatuse puhul kasutatakse sõnapaari “küllakutse kirjanikult” aga selle tegelikus  tähenduses ehk piirkonna lastele ja noortele, kes suvel kõige usinamalt loevad ja raamatukogu väisavad, tuleb sügise saabudes küllakutse kirjanikelt, kellega kohtumisele lisandub huvi- ja õppekäik nende kodukandis.

Algatuse „Küllakutse kirjanikult“ lugemiselevuse periood vältab kolm kuud – suvisest pööripäevast sügisese pööripäevani ehk 21. juunist kuni 22. septembrini 2021. Seejärel hindavad ja kaaluvad raamatukoguhoidjad iga noorlugeja suvist aktiivsust ning selgitavad nende seast kõige tublimad. Nemad ongi need eriliselt auväärsed lugemishuvilised, kes saavad oktoobri algul kirjanikelt küllakutse ning sõidutatakse seejärel Setomaale vahvale kirjandus- ja kultuuripäevale.

Suvist lugemist innustava üleskutsega liitunuks  loetakse kõik õppurnoored, kes suvisest pööripäevast kuni sügisese pööripäevani külastavad Kambja raamatukogu vähemalt neljal korral ning laenutavad rohkem kui kuus trükist. Kui laenutatu seas on Setomaaga seotud kirjanike teoseid või Setomaad tutvustavaid trükiseid või kirjastuse Petrone Print poolt üllitatud  raamatuid, avardab see suvise noorlugeja silmaringi ja lisab talle boonuspunkte.

Algatuse “Küllakutse kirjanikult” korraldamist on toetanud B. G. Forseliuse seltsi noortekogu taotluse alusel  Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp.

Kambja raamatukogu kui mõistuse tervisekeskus loodi 1913. aastal ja jätkab alates 2020. aasta oktoobrist  haruraamatukoguna Tõrvandi raamatukogu koosseisus.

Noorteorganisatsioon  B. G. Forseliuse seltsi noortekogu, mis asutati 2012. aasta lõpul, on oma tegevuses panustanud kultuuri- ja koduloo tutvustamisele noorte hulgas ning lugemise kui mõtestatud huvitegevuse ühe vormi populariseerimisele.

Toivo Ärtis

Kino maale
EelmineTänavused koolilõpetajad
JärgmineBussiliikluse oluline muudatus maakonnaliinidel