I trimestri viimane nädal oli projektinädal

194

 

I trimestri viimasel nädalal pöörati suuremat tähelepanu õpilaste sotsiaalse ja
kodanikupädevuse arendamisele erinevate tegevuste ja koolituste kaudu. Ka ülekoolilise
nuputamisvõistluse „Nädala pähkel“ puremine oli sel nädalal inimeseõpetuses. Nädala
korraldajateks olid sotsiaalainete (ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus) õpetajad ja
sotsiaalpedagoog.

  • Sotsiaalse ja kodanikupädevuse omandamist lõimiti kadripäeva tähistamisega. I kooliastme õpilased osalesid kadripäeva õpitoas. Kanti kadrikostüüme, tutvuti kadripäeva kombestikuga, lauldi ning tantsiti.
  • I ja II kooliastme õpilased kasutasid suhtlemiseks kehakeelt, nad osalesid üle-eestilisel tantsuaktsioonil „Loon ise oma elu“.
  • Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise noored viisid läbi vaimse tervise töötoa vanemate klasside õpilastele. Lisaks oma kogemuslugudele räägiti sellest, kuidas märgata mure teket, kuidas toetada sõpru, kust leida abi ja kuidas käib taastumine.
  • III kooliastmele käis inimeste erinevustest rääkimas koolitaja Tanel Pajuri. Koolitusel osalejad said teada, et kõik inimesed on imelised oma heade ja halbade külgedega.
    Head nõu sai selle kohta, kuidas arvestada oma tugevuste ja nõrkustega ning mida ootavad õpilaselt erinevad õpetajad ehk erinevad isikutüübid.
  • III kooliastme õpilased osalesid kodanikupäeva e-viktoriinil ning kogu kooli õpilastega arutati tundides õpilase õigusi ja kohustusi.

Planeeritud olid veel 7.klassile seksuaalterviseteemaline seminar ning 6.klassidele hügieeni koolitus, kuid viiruse levimise tõttu lükkusid need tulevikku.

Vahelduseks õppimisele ainetundides sai sel nädalal teadmisi ja oskusi omandada läbi tegevuste ning koolituste.

Ave Sillaste
õppejuht

Kino maale