Tuleohutusnõuete rikkumised tõid kaasa tulekahjud

116
Foto: päästeamet

16. aprillil kella 10.06 ajal süttis Kammeri kooli spordihoone katusekattematerjali paigaldustöödel hooletusest põletiga töötamisel seinapaneel. Ehitustöölised summutasid leegid kahe kuuekilose pulberkustutiga. Päästjad kontrollisid edasist tuleohutust. Päästeamet juhib tähelepanu, et tuletöödel tuleb ohutuse tagamiseks järgida rangelt tuletööde ohutusnõudeid. Vaata täpsemalt siseministri määrusest Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded

17. aprillil kella 18.14 ajal süttis Lemmatsi külas hetkeks järelevalveta jäetud lõkkest 400 ruutmeetrit kulu ja veidi naabri kuusehekki. Elanikud piirasid ise tule leviku ja kustutasid lõkke. Kahjude kompenseerimise osas said naabrid kokkuleppele.

Nädalavahetusel kulus hulk päästjate jõudu ja aega kulupõlengute kustutamiseks, mis süttisid tuleohutusnõudeid eiravast tuulise ilmaga lõkkepõletamisest.

Lõuna-Eesti komandode päästjad ja operatiivkorrapidajad jätkavad patrullidega, et veenduda tuleohutusnõuete täitmises lõkete põletamisel. Tähelepanu all on nii kodu juures kui avalikul lõkkeplatsil ja puhkealal süüdatud lõkked ning grillid. Päästjad annavad nõu, kuidas ohutumalt lõket teha, kuid tõsisemate rikkujatega tegelevad edasi inspektorid.

Ohutu lõkketegemise reegild:

  • Enne lõkke süütamist veendu, et lõkkekoht ja selle ümbrus on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ning tule tegemisega ei kaasne ohtu loodusele.
  • Lõket tee vaid tuulevaikse ilmaga. Tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsa, kuluheinale või muule põlevmaterjalile.
  • Lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu, pappi ja paberit.
  • Lõket tuleb valvata ja hoida käepärast tulekustutusvahend – näiteks ämber veega, tulekustuti või veega täidetud voolik.
  • Enne lõkke juurest lahkumist veendu, et see oleks täielikult kustunud. Vajadusel vala lõkkekoht veega üle või kata pinnasega.

 


Samal teemal:

Kulu- ja metsatulekahjusid saab ennetada igaüks

Kino maale