Mesimummis peeti muusikapäeva

267
Pillilapsed laval esinemas.
KÜLALISED MUUSIKAKOOLIST: Kambja lasteaed tähistas muusikapäeva. Foto: Margit Saluotsa

Muusikapäev on meie lasteaias ikka ja jälle au sees olnud ning selle puhul ka üritusi korraldatud. Kuid sel aastal oli see hoopis teistmoodi. Meil olid sel aastal külalised, meie oma valla armsast Ülenurme muusikakoolist. Külalisi võtsime vastu koduses Kambja kultuurikeskuses, kus perenaine Saidi Tammeorg oli saali meeldivalt ja mugavalt juba külalistele sobivaks sättinud. Muusikakooli lapsed tulid Ülenurmelt oma pillide ja hea tujuga meid rõõmustama. Meie Mesimummid olid ettevalmistatud õpetajate poolt ning lastele oli räägitud pillidest ja muusikast juba eelnevalt. Nii mõnelgi tekkis juba kindla pilli vastu huvi ja oodati põnevusega, kuidas see häält teeb ning kuidas seda üldse mängitakse. Enne külaliste esinemist laulsime kõik koos meie maja Mesimummi laulu ja eelnevalt õpitud tantsu. Kaasasime sinna ka kõik saalis olnud külalised. Seejärel  kandis Ülenurme muusikakool meile ette võimsa kontserdi ning seal toolidel istudes tundus, et oleks nagu Vanemuise kontserdisaali sattunud. Ka kõige pisemad Mesimummid istusid kontserdile kohaselt ning nautlesid seda ilu. Kui öeldi, et nüüd võib ka kaasa tantsida, siis oli ka neid, kes kohe toolilt püsti tõusid ja oma tantsuoskusi näitama hakkasid. Siin ei olnud vahet vanusel ega sool. Kõige noorem tantsija oli lausa meie maja 3-4 aastaste rühmast. Tore oli ka tõdeda, et laval muusikakooli ridades nägime me ka meie oma Mesimummi maja vilistlasi Kristjan Jaak Kiikerit ja Emma Kiikerit.

Lasteaialapsed kontserti jälgimas saaliistmetel istudes.
Kambja lasteaed tähistas muusikapäeva. Foto: Margit Saluotsa

Oleme veendunud, et muusika on üks väga oluline alustala laste arengus, läbi mille saavad areneda mitmed erinevad valdkonnad. Usume, et muusika aitab üle nii mõnestki raskusest ning hoiab meeled erksad. Tunnustame ja suuname lapsi muusikaga tegelema ning kasutame erinevaid instrumente ja laule oma õppetöös igapäevaselt. Loodame, et nii mõnigi laps meie majast suunab oma tuleviku  muusikakooli poole, et omandada muusikaline haridus. Samuti peame oluliseks kogukonnaga koostööd, kus saame üksteisele kogemusi jagades ikka paremat tulevikku luua.

Muusikakooli lapsi kontserdil juhendasid Hanna Alajaan, Ursel Oja, Risto Virkhausen, Heli Ilumets, Jane Lööndre, Kersti Perandi ja  Priit Rusalepp. Suur aitäh Ülenurme muusikakoolile, kelle hea käekäigu eest hoolitseb Ülle Andreson.

Margit Saluotsa
Kambja lasteaiast Mesimumm

Kino maale
EelmineKambja vald toetab noorte osalemist Tartu linna huvikoolides ja -ringides
JärgmineSA Aarike Hooldekeskus otsib hooldusjuhti