Vallasekretäri abi ametikoha põhieesmärgiks on volikogu töö tehniline teenindamine, volikogu ja volikogu esimehe nõustamine, volikogu asjaajamise korraldamine, volikogu õigusaktide vastavuse tagamine kehtestatud nõuetele. Lisaks eeltoodule on vallasekretäri abi ametikohustusteks vallavalitsuse personalitöö (sh töötervishoiu ja töökeskkonnaalane dokumentatsioon) ning muud vallasekretäri antud ühekordsed ülesanded.
Täpsem kirjeldus ja nõuded

Kantselei spetsialisti teenistuskoha põhieesmärgiks on operatiivse ja korrektse teabehalduse korraldamine ja vallakantselei asjaajamise tehniline teenindamine. Lisaks täidab kantselei spetsialist perekonnaseisuametniku ülesandeid kohaliku omavalitsuse pädevuse piires.
Täpsem kirjeldus ja nõuded

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid kandideerimiseks palub Kambja Vallavalitsus esitada digiallkirjastatult hiljemalt 24.05.2023 e-posti aadressil vald@kambja.ee.

Lisateave: Marina Lehismets, tel 5688 5812, marina.lehismets@kambja.ee

Kino maale
EelmineTõrvandi Kooli ehitusleping sai allkirjad
JärgminePutukapäev Nurmepesas