Muusikaringi õppeaasta algab tänavu sisseastumiskatsega

1279

Kambja koolis jätkab tegevust õpetaja Lilia Kiuru muusikaring, mida koolipere liikmed nimetavad nii austavalt kui hellitavalt ka kohalikuks huvikooliks.

Alanud õppeaastal on muudetud populaarsesse muusikaringi liikmete kaasamise põhimõtteid ning kõigil osaleda soovijatel tuleb esitada avaldus ja läbida muusikalised katsed.

Õpetaja Lilia Kiuru: „Sõltumata lapse vanusest saavad lastevanemad olla tema huvialase arengu toetajaks. Edu aluseks kõigis tegevustes on järjepidevus. Seetõttu palume lastel ja lastevanematel hästi läbi mõelda nii enda kui lapse päevaplaanid ja võimalused valitud huviringis järjepidevaks osalemiseks. Muusikalised huviringid eeldavad laste regulaarset osavõttu.“

Huvikooli astumine toimub laekunud avalduste ja kergete muusikaliste katsete järgi.

Muusikalise katsed tehakse juhul, kui soovijate arv ületab õppekohtade piiratud arvu. Avaldusi ja katseid oodatakse ka neilt, kes on huvikooli muusikaringides varasemalt juba osalenud.

Avaldusi võetakse vastu kuni 8. septembrini 2017 Kambja põhikooli kantseleis. Avaldusele tuleb märkida pilli- või lauluõppe soov. Muusikaring avalduse blankett-ankeet on lapsevanemale kättesaadav kooli kantseleis. Pilliõppe ringis osalemise tingimuseks oleks pillimängu võimalus ka kodus. Plaatpillide ja kandle puhul ei ole see vajalik.

Õppeperiood kestab septembrist maini. Õppetunni kestus on 45 minutit. Ühele õpilasele planeeritakse üldjuhul grupitunde kaks korda nädalas ja individuaaltunde 1 kord nädalas.

Muusikaõpetaja Lilia Kiuru ringitunnid:

 • Akordioniõpe
 • Flöödiõpe
 • Kandleõpe (Eesti väike kannel)
 • Klaveriõpe
 • Soololaul
 • Neidude ansamblilaul II kooliastmele
 • Ansamblilaul I kooliastmele
 • Poiste ansamblilaul
 • Poistekoor
 • Ukuleleõpe
 • Plaatpillide ansambel II kooliastmele
 • Plaatpillide ansambel I kooliastmele
Kino maale
EelmineKaatsis leiti mürsk
JärgmineLaulukoor ootab seltskonda uusi lauljaid