Gümnaasiumi lõpuaktused tulevad!

9080
Ülenurme koolimaja

Ülenurme gümnaasiumis on arutusel olnud mitmeid variante kooli lõpuaktuste organiseerimiseks. Praegu veel ootame ja vaatame, millised saavad olema piirangute leevendused. Loodetavasti läheb kõik paremuse poole ja on võimalik viia aktused läbi traditsioonilisemal moel. Kindlasti peab siiski säilitama distantsi ja tunnistuste üleandmine peab olema kontaktivaba.

Enam kui tuhande õpilasega koolina oleme harjunud aktusi korraldama kuni neljas jaos – meie ruumid lihtsalt ei võimalda vähema aktustearvuga hakkama saada ka tavaolukorras. Seekord oleme 2+2 reeglit järgides mõelnud ka aktuste korraldamisele eraldi klasside kaupa. Õpilaste teekond kooli parklast aulasse oleks meie plaanide kohaselt ja piduliku õhkkonna loomiseks palistatud iga kahe meetri tagant lehvivate õhupallidega. Võimalusel peetakse aktusekõned õues. Õpilased sisenevad aulasse lõputunnistuse järele ükshaaval muusikakooli kaudu, saavad kätte oma tähtsa dokumendi ning väljuvad peauksest koolimaja ette, kus toimub pildistamine kas ükshaaval või kogu klass korraga, hetkeolukorrale vastavalt ikka kahemeetriste vahedega. Sel moel täituks ka õpilaste soov, et kogu klass oleks koos – kas või omavahel vahesid hoides. Sellise lahenduse puhul on meil võimalik aktusele kaasata ka vanemaid ja perekond saab olla koos. Kooli lõpetamisest tehakse video õpilaste teekonnast aulasse, kõigist sõnavõttudest ja lõputunnistuste saamisest.

Õpilaste kindel soov ongi, et saaks oma klassiga veel koos olla, teha ühispilt ja oleks pidulikum tunne, mitte lihtsalt ametliku aktina tunnistuse üleandmine.

Väga huvitava variandina on jutuks olnud ka autokinode ja -kontsertide eeskujul korraldada autoparkla-aktus, millest lisaks koolilõpetajatele ka vanemad saaksid kõigiti turvaliselt osa võtta.

OLEV SALUVEER,
Ülenurme gümnaasiumi direktor

9. klasside lõpuaktus toimub 17. juunil:

  • kell 14.00 – 9.a,
  • kell 15.00 – 9.b
  • kell 16.00 – 9.c.

12. klasside lõpuaktus toimub 19. juunil kell 16.00.

 


Ülenurme gümnaasiumi lõpetajad

Kino maale
EelmineÜlenurme gümnaasiumi lõpetajad
JärgmineVahva koostöö Õnnemaaga