Tööpakkumine: Kambja pere- ja noortekeskuse noorsootöötaja

90

MTÜ Õnnemaa kuulutab konkursi

KAMBJA PERE- JA NOORTEKESKUSE
NOORSOOTÖÖTAJA

ametikohale (1,0 koormust)

Meie juures ootavad sind:

 • noortega tehtava töö mitmekesistamine;
 • rahvusvahelise noorsootöö korraldamine;
 • vaheldusrikkad projektid;
 • noorteinfo haldamine ja vahendamine;
 • koos meeskonnaga sündmuste korraldamine;
 • võimalused kõigiti toetada ja arendada noorte omaalgatust ning initsiatiivi;
 • erialased täiendkoolitused;
 • sõbralik ja toetav meeskond;
 • võimalused eneseteostamiseks.

Sinu hea töö eelduseks on:

 • noorsootööalane kõrgharidus või selle omandamine;
 • väga hea eesti keele ja kesktasemel inglise keele oskus;
 • arvutis panna kokku infomaterjale ja neid disainida;
 • valmisolek rahvusvaheliseks noorsootööks;
 • projektide kirjutamise ja läbi viimise oskus;
 • noorsootööd ja lastekaitset käsitlevate seaduste tundmine;
 • B-kategooria juhiload ja auto kasutamise võimalus;
 • valmisolek töötada õhtustel aegadel ja nädalavahetustel.

Tööle asumise aeg on 4. jaanuar 2021.

Kandideerimiseks ootame CVd ja motivatsioonikirja e-postiaadressile kersti@onnemaa.ee hiljemalt 28. detsember 2020 k.a. Lisainfo telefonil 5331 5342 – Kersti Leis.

Kino maale