KIKi keskkonnateadlikkuse programm jätkus ka sel õppeaastal

79

Kambja kooli õpilaste osalemine loodushariduslikel aktiivõppeprogrammidel, mille käigus kinnistatakse juba koolis õpitu ja omandatakse uusi teadmisi ökoloogilisest tasakaalust ja jätkusuutlikust arengust uurimus, kogemus – ja avastusõppe meetoditega on kahtlemata väga tähtis. Elukeskkonna toimimisest arusaamine võimaldab keskkonnasäästliku, vastutustundliku ja jätkusuutliku käitumismudeli kujunemist, mis omakorda loob võimaluse Eesti inimestele puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna säilitamiseks.

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Toetuse abiga said kõik klassid käia õppeaasta jooksul õppekäigul tunnustatud loodushariduskeskustesse või osaleda juhendatud matkadel.

Sellel aastal olid meie koostööpartnerid RMK Pähni looduskeskus, TÜ loodusmuuseum ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA. Õpilastele pakuvad õppekäigud looduskeskustesse vaheldust koolipingis istumisele, avardavad silmaringi ning annavad hulgaliselt uusi teadmisi.

Kambja Ignatsi Jaagu koolis on keskkonnateadlikkuse projektide eestvedaja loodusainete õpetaja Gerli Edela. Uus projekt järgmise õppeaasta õppekäikude rahastamiseks on tal KIKile esitatud, loodame, et meie taotlus kiidetakse heaks.

Kino maale
EelmineVallavalitsuse liikmed tänasid tublimaid kooliõpilasi ja nende vanemaid
JärgmineUue ehitisregistri vigade tõttu esinevad tõrked ehituslubade menetlemisel