Avaliku ruumi korrashoidmine on meie kõikide huvides

250

Järjest enam pööratakse tähelepanu nii avalikule ruumile, teede ja tänavate korrashoiule, keskkonnateadlikule käitumisele kui liigirikkuse säilitamisele. Kuid see pilt pole siiski päris pilvitu.

Tilk tõrva rikub meepoti

Vallakodanikud tunnetavad selgemini oma rolli ja vastutust, kuidas hoida ning väärtustada keskkonda, kus toimetatakse. Kuid endiselt on juhtumeid, kus tilk tõrva rikub meepoti.

Üks neist tõrvatilkadest on jäätmekäitlus, mis aastate jooksul on küll samm-sammult paremuse poole liikunud, kuid trotsida tuleks ka tagasilööke. Näha on, et suurenenud on kodanike teadlikkus, kui saadakse aru oma tegude tähendusest laiemalt. Samuti kasutatakse nii nõustamist kui konkreetset abi, et pidada kinni korrektsest jäätmekäitlusest. Omakorda aitab nõu ja jõuga ka kohalik omavalitsus. Veel saabki taotleda vallast toetust jäätmemaja ehitamiseks kui ka jäätmete süvakogumismahuti paigaldamiseks.

Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna

Endiselt on juhtumeid – nagu näeb ka piltidelt, et jäätmeid käideldakse nii, nagu ei pea.

Sarnast mitteteadlikkust on märgata ka avaliku ruumi korrashoius, eriti torkab see silma bussipeatustes. Kuigi ka siin on järjest hoolivam ja arvestavam käitumine, on siiski rikkumisi, mis riivavad nii vallakodanike kui ka külaliste silma.

Üha loomulikum on, et me kõik suhtume heaperemehelikult avalikku ruumi ja anname rikkumistest märku. Toodud pildivalik on üks neist näidetest.

Oluline on, et negatiivsete näidete arv langeks veelgi, sest avalik ruum on kõigi käsutuses ja heaks. Lõppkokkuvõttes maksame sooritatud rikkumised otseses või kaudses mõttes kinni meie kõik.

Hoidkem kodukanti ja korda!

Piltidel on näha lubamatu jäätmekäitlus valla paberi- ja kartongikonteineris, mille tõttu teenuse osutaja jättis konteineri tühjendamata …

Tõrvandi bussipeatus, mille korrastamine toob kaasa täiendavaid väljaminekuid. Samuti on näha sobimatut tänavakunsti Ülenurmel.

Kino maale
EelmineVõimlejate hooaja viimased uudised
JärgmineJakobil läks jälle hästi!