Kestab arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek

330
Selleks, et Kambja vald oleks elanikest lähtuv parima elukeskkonnaga omavalitsus, on oodatud igaühe tagasiside. Foto: Marko Ojakivi

Kambja Vallavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikule väljapanekule Kambja valla arengukava 2022–2030 eelnõu koos eelarvestrateegiaga, mis toimub valla kodulehel perioodil 26.09–10.10.2022.

Arengukava on valla arengut suunav strateegiline dokument, mille alusel tehakse investeerimisotsuseid. Selle elluviimiseks vajalikud vahendid kavandatakse valla eelarvestrateegias ja need täpsustatakse valla eelarves. Arengukava saab vaadata kodulehel. Samuti on võimalik tutvuda arengukava tegevuskavaga.

Avaliku väljapaneku ajal on kõikidel huvilistel võimalus arengukava ja eelarvestrateegia kohta arvamust avaldada ja täiendavaid ettepanekuid teha e-posti aadressil vald@kambja.ee. Põhjendatud ettepanekud peavad arvestama arengukava eesmärke.

Kambja Vallavolikogu algatas märtsis valla arengukava 2020–2030 läbivaatamise ja muutmise. Omavalitsuse arengukava on alusdokument, mille põhjal kujundatakse eelarvestrateegia ja iga-aastased eelarved. Arengukava ja eelarvestrateegia panevad paika omavalitsuse arengu põhisuunad.

Kujundame üheskoos Kambja valla tulevikku!

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKuuste Pere- ja Noortekeskuse ruum sai kaasaaegse ilme
JärgmineMuudatused maakonna bussiliinidel alates oktoobrist