Laulukevadest suvesse

150

Kambja Lasteaed Mesimummi muusikaringi kümne lapsega käisime 20. aprillil 2023 esinemas Tartu maakonna lasteaedade muusikapäeval. Sellel kevadel võõrustas meid Alatskivi, teemaks „Eesti rahva ennemuistsed jutud“. Iga lasteaed esitas teemakohase laulu, laulumängu või tantsu. Meie lasteaia lapsed laulsid K. Muldma laulu „Loom ja lind“ ja koos 200 lapse ning muusikaõpetajaga tegime laulumängu S. Toompere „Karumäng“. Kuna mitu aastat pole koroona pandeemia tõttu saanud lasteaedade lastega koos laulmas käia, siis sellel kevadel tundsid rõõmu muusikapäevast nii lapsed kui ka muusikaõpetajad. Lapsed said mälestuseks Alatskivi lossi logoga külmkapi magneti ja Karu käest mõnusa maiuse. Kiitused suurepärastele lauljatele Kertu Klaassepp, Kertu Kivimaa, Maia Helene Lints, Emilia Nõmmik, Anett Randla, Kaira Väljaste, Marleen Saaremägi, Loreen Saaremägi, Annabel Nahksepp, Inge Nevvonen.

Koostöös Kambja valla kultuuritöötaja Saidi Tammeoru ja laululaste vanematega sai teoks esinemine Kambja valla kevadlaadal. Esinemine toimus emadepäeval keset lilleilu ja linnulaulu. Laulmas olid tublid lauljad Lilian Kaplinski, Johanna Saal, Inge Nevvonen, Marleen Saaremägi, Loreen Saaremägi, Anett Randla, Kertu Klaassepp, Annabel Nahksepp, Kaira Väljaste, Marii Kiuru, Adeliisa Tubli.

Meie lasteaias on saanud traditsiooniks igal kevadel käia kontserti andmas koolieelikute rühma kõigi lastega Kambja valla mõnes hoolekandeasutustes. Meid ootasid kliendid ja töötajad, saime koos laulda ja tantsugi lüüa. Kevadkontserdi kavas olid luuletused, laulud, tantsud. Esinesid ka Mesimummi 6–7 aastaste laste muusikaringi lapsed, juhendajaks Anu Ird ja Liblikate rühma tantsulise võimlemise ringi lapsed, juhendajaks Monica Roosve. Väärtustame traditsioone, hoolime teistest inimestest, loome rõõmu – nende sõnadega võib kokku võtta esinemise Kodijärve Kodus.

Tänan koostöö eest Liblikate rühma õpetajaid, liikumisõpetaja Monica Roosved ja õppejuht Anu Pungarit. Soovin kõigile Mesimummi lasteaia lastele, kolleegidele ja lapsevanematele toredat suvepuhkust.

Sügisel kooliminejatele rõõmsaid kooliaastaid ikka koos laulu, pillimängu ja tantsuga.

Anu Ird
Kambja Lasteaed Mesimumm muusikaõpetaja ja muusikaringi juhendaja

Kino maale
EelmineEsmaspäeva ja teisipäeva öösel on liiklusele suletud Näki raudteeülesõit
JärgmineKui palju ning millal tõuseb maamaks?