Raietööd Kambjas

1168

2017-2018 talvekuudel teostab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) Kambja alevikus ja Mäekülas Kambja – Sirvaku maantee (nn Suure-Kambja tee) ja Metsavahe tee äärses metsas raied, mille käigus raiutakse lageraiena 8,6 ha ning teostatakse sanitaarraie 15,2 ha-l.

Lisaks teostatakse trassiraie ligikaudu 2 km pikkusel lõigul eesmärgiga taastada võssa kasvanud terviserada.

Lageraided viiakse läbi kõige rohkem üleseisnud ning juuremädanike ja tormituulte poolt kahjustada saanud puistutes. Vähem kahjustatud metsaosades likvideeritakse haiged, murdunud ja kuivanud puud sanitaarraie käigus.

Hiljemalt 2019 kevadel kõik lageraielangid istutatakse pinnasele sobivaimate puuliikide istikutega.

RMK hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, sellel alal asub 45% Eesti metsadest.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja
majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.

Täpsem info:
Tanel Täheste
RMK Kagu regioon
Varumisjuht
tanel.taheste@rmk.ee

 

Kino maale
EelmineJõulu- ja aastalõpupeod
JärgmineUuest aastast sõltub maksuvaba tulu sissetulekust