Vallavolikogu aprilliistung

125

Kambja vallavolikogu XL istung toimus 20. aprillil elektrooniliselt meet.google veebikeskkonnas. Istungist võttis osa 20 volikogu liiget, puudus Marek Palusoo. Volikogu kinnitas päevakorra 2-punktilisena.

Õssu küla Kulli detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise eelnõu oli arutlusel juba eelmisel volikogu istungil. Planeerimis-spetsialist Riivo Leiten tutvustas eelnõule saabunud arvamusi. Taotleja soovib planeering kehtetuks tunnistada nelja krundi osas. Volikogu otsustas ühehäälselt tunnistada Õssu küla Kulli detailplaneering kehtetuks nelja krundi osas.

Planeerimisspetsialist Riivo Leiten tutvustas vallavalitsusele saabunud taotlust Räni alevikus Lõo ja Lõovälja üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamiseks. Planeeringu taotleja soovib kogu ala planeerida äri- ja tootmismaaks, üldplaneeringu kohaselt on osa sellest reserveeritud elamumaaks. Volikogu nõustus Lõo ja Lõovälja maaüksuste detailplaneeringu algatamise eeltoimingute tegemisega.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär REET KIURU

Kino maale