Vallavolikogu aprilliistung

34
Foto: Marko Ojakivi

Kambja Vallavolikogu II koosseisu üheksas istung toimus 20. aprillil.

Kohal oli 19 volikogu liiget, puudusid Illari Lään ja Triin Nõmmistu. Päevakord oli 5-punktiline.

Alustuseks kuulati Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 kokkuvõtet möödunud aasta tegemistest ja ülevaadet käesoleva aasta plaanidest. Ettekande tegi ja küsimustele vastas SA Tartu 2024 juhatuse liige Kuldar Leis.

Teine päevakorrapunkt oli arvamuse andmine Pühi uuringruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele. Volikogu otsustas ühehäälselt mitte nõustuda geoloogilise uuringu loa väljastamisega AS-ile Kunda Nordic Tsement uuringute teostamiseks Pühi uuringuruumis.

Kolmas päevakorrapunkt oli arvamuse andmine Köstrimäe uuringruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele. Ka selles päevakorrapunktis otsustas volikogu ühehäälselt mitte nõustuda geoloogilise uuringu loa väljastamisega OÜ-le Eesti Killustik uuringute teostamiseks Köstrimäe uuringruumis.

Neljanda päevakorrapunktina oli kavas määruse eelnõu munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamise kohta. Senine munitsipaaleluruumide üüri piirmäär oli 1,5 €/m2 kohta. Volikogu otsustas ühehäälselt tõsta üüri ülemist piirmäära, uueks piirmääraks määrati 3 €/m2 kohta.

Päevakorra viimase punktina otsustas volikogu kehtestada 19 poolthäälega määruse „Kaubanduse korraldamine avalikult kasutataval maa-alal“.

Istungil toimunut vahendas volikogu sekretär REET KIURU.

Kino maale
EelmineVallavolikogu 20. aprilli istungilt
JärgmineVallavolikogu lükkas tagasi geoloogiliste uuringute teostamise taotlused